آزمایشگاه آنالیز دستگاهی و توکسیکوژنومیکس
سال تاسیس : ۱۳۶۵
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : مهناز قمی
 • رابط آزمایشگاه : فاطمه قرهی قهی
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۰۰۶۲۲۱
 • نمابر : ۰۲۱۲۲۶۰۰۰۹۹
 • http://www. Iaups.ac.ir
 • f.gharahi@yahoo.com
زمینه های تخصصی : آنالیز دارو-مواد غذایی و سم شناسی
نشانی آزمایشگاه : تهران- خیابان دکترشریعتی-ابتدای خیابان یخچال-کوچه یاسمن- واحد علوم دارویی پلاک 99
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آب مقطرگیر
 • آزمون انحلال
 • الکتروریسی
 • اندازه گیر گرانروی
 • انکوباتور شیکردار
 • انکوباتور کربن دی اکسید دار
 • پلاروگرافی 
 • ترازوی دیجیتال
 • تفرق نور پویا(DLS)
 • حمام فراصوت
 • خوانشگر الایزا
 • رزونانس مغناطیس هسته (NMR )
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • مخلوط کن
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی(STM )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)