آزمایشگاه تحقیقاتی
سال تاسیس : ۱۳۹۰
زمینه های تخصصی : فناوری نانو ، زیست فناوری و سلول های بنیادی
نشانی آزمایشگاه : ایلام بلوار پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام بلوک 8
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • اتوکلاو
 • استخراج گر سوکسله
 • اندازه گیر پی اچ
 • انکوباتور کربن دی اکسید دار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور 
 • برش مقاطع نازک چرخشی
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پردازنده بافت
 • پلاریمتر 
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترازوی دیجیتال
 • توزیع گر پارافین
 • حمام آب
 • حمام آب
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج نوری فلورسانس
 • فریزر دمای خیلی پایین
 • قفس انفرادی با تهویه مناسب
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کوره الکتریکی
 • نورسنج شعله‌ای 
 • هدایت سنج حرارتی
 • هشدار دهنده شب ادراری
 • هضم کجلدال
 • هود میکروبی