آزمایشگاه بیوتکنولوژی
 • غیر عضو
 • آذربایجان شرقی تبریز ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمد علی حسین پور فیضی
 • رابط آزمایشگاه : محمد سلمانی مقدس
 • تلفن : ۰۴۱۳۴۲۶۵۰۳۸
 • نمابر : ۰۴۱۳۴۲۶۵۰۰۶
 • http://www.eastp.ir
 • mohamadsalmani@yahoo.com
نشانی آزمایشگاه : تبریز شهرک اندیشه، کیلومتر 5 جاده امام زاده کرجانی، پارک علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب مقطرگیر
 • آون
 • اتوکلاو
 • الکتروفورز دوبعدی
 • الکتروفورز دوبعدی
 • الکتروفورز دوبعدی
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • انکوباتور شیکردار
 • انکوباتور کربن دی اکسید دار
 • ترازوی حساس
 • ترازوی حساس
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • حمام آب
 • خوانشگر الایزا
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • فریزر دمای خیلی پایین
 • مایکروویو
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکروسکوپ معکوس
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • نمونه بردار
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هود میکروبی
 • یخچال
 • یخچال فریزر