آزمایشگاه تحقیقاتی علوم و مهندسی اعصاب
سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمدرضا دلیری
 • رابط آزمایشگاه : وحید شالچیان
 • تلفن : ۰۲۱۷۳۲۲۵۷۳۸
 • نمابر : ۰۲۱۷۳۲۲۵۷۷۷
 • daliri@iust.ac.ir
زمینه های تخصصی : علوم و مهندسی اعصاب واسط های مغز و کامپیوتر پروتز های عصبی کاشتنی
نشانی آزمایشگاه : تهران،نارمک،دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی برق
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • استریوتکسی
 • تحریک کننده الکتریکی جریان مستقیم و متناوب فراجمجمه ای
 • ثبت کننده بیسیم سیگنال الکتروانسفالوگرام
 • ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرافی
 • ثبت نورونی چندکاناله
 • ردیاب چشم