آزمایشگاه رباتیک اجتماعی و شناختی
سال تاسیس : ۱۳۹۲
زمینه های تخصصی : خدمات رباتیک اجتماعی و شناختی طراحی و ساخت ربات های انسان نما استفاده از فن آوری رباتیک در آموزش و درمان مهندسی مکانیک مهندسی مکاترونیک
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، قطب علمی در طراحی، رباتیک و اتوماسیون، آزمابشگاه رباتیک اجتماعی و شناختی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • بازوی رباتی 6 درجه ازادی
 • بازوی رباتی 6 درجه ازادی
 • پرینتر سه بعدی
 • حسگر کینکت
 • حسگر کینکت
 • ربات انسان نما
 • ربات انسان نما
 • ربات انسان نما
 • ربات انسان نما
 • ربات انسان نما
 • سر رباتی
 • هپتیک فانتوم امنی
نام انگلیسی : Six Degrees of Freedom Robotic Arm
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مبین خاموشی دانشجو -
نام انگلیسی : Six Degrees of Freedom Robotic Arm
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجید عابدی كارشناس -
مبین خاموشی دانشجو -
نام انگلیسی : Three dimensional printer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

پرینتر سه بعدی صنعتی تک نازله با ابعاد پرینت 40 *23*29 ، با دقت 50 میکرون و ضخامت لایه ها 25 تا 800 میکرون آماده خدمت رسانی است.

متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مبین خاموشی دانشجو -
بهراد مظفری دانشجو -
علی آموزنده نوباوه دانشجو -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
نام انگلیسی : Kinect Sensor
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مینو عالمی استاديار -
علیرضا طاهری دانشجو -
احسان احمدی دانشجو -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
نام انگلیسی : Kinect Sensor
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علیرضا طاهری دانشجو -
احسان احمدی دانشجو -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
نام انگلیسی : Humanoid Robot
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مینو عالمی استاديار -
علیرضا طاهری دانشجو -
احسان صفاری كارشناس -
مبین خاموشی دانشجو -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۰۴
نام انگلیسی : Humanoid Robot
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مینو عالمی استاديار -
علیرضا طاهری دانشجو -
احسان صفاری كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
نام انگلیسی : Humanoid Robot
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علیرضا طاهری دانشجو -
احسان صفاری كارشناس -
مبین خاموشی دانشجو -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
نام انگلیسی : Humanoid Robot
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علیرضا طاهری دانشجو -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
نام انگلیسی : Humanoid Robot
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد زکی پور دانشجو -
مبین خاموشی دانشجو -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
نام انگلیسی : Robotic Head
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
احسان صفاری كارشناس -
نام انگلیسی : Phantom Omni Haptic
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علیرضا طاهری دانشجو -
احسان صفاری كارشناس -