لیست کامل این تجهیز
آزمون مقاومت سایشی | Abrasion Resistance Testing
۱۰ مورد
سازمان مربوطه : وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین ‏دستی نفت پژوهشکده علوم و فناوری های شیمیایی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت دوام بنیان حامی ایرانیان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : پژوهشگاه مواد و انرژی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت تراز آب اردبیل
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : پارک علم وفناوری استان همدان
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت مهندسی تحقیقات صنایع لاستیک
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : مجتمع پژوهشی ایران مرکزی
نام اختصاری : -