لیست کامل این تجهیز
آب سنج | HYDROMETER
۲ مورد
سازمان مربوطه : وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت پژوهشکده مهندسی نفت
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت ایساتیس صدرا
نام اختصاری : -