لیست کامل این تجهیز
آب سنج | HYDROMETER
۱ مورد
سازمان مربوطه : وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت پژوهشکده مهندسی نفت
نام اختصاری : -