آزمون ثبات نوری
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه ها
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۳۵۳۱۲۳۳۱۹۱
سازمان مربوطه : دانشگاه یزد
نشانی آزمایشگاه : استان یزد،شهر یزد،دانشگاه یزد ،صفائیه،بلوار دانشگاه
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
نام انگلیسی : Light Fastness Testing
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تغییرات ظاهری ------ 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری تغییر رنگ در برابر نور توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
عماد اولیاء دانشجو -