آب دیونیزه ساز
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه
  • عضو آزمایشی
  • تلفن : ۰۵۱۳۲۲۵۳۰۰۸-۰۵۱۳۲۲۳۱۴۵۳
سازمان مربوطه : شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق
نشانی آزمایشگاه : خیابان هاشمی نژاد-هاشمی نزاد 28-پلاک5 طبقه ی اول و سوم
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي