طیف سنج پراش اشعه ایکس
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه مرکزی
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۲۱۶۴۵۴۵۴۲۴
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشانی آزمایشگاه : خیابان انقلاب - روبروی پارک دانشجو - کوچه شهید بالاور - پلاک 7 - طبقه منفی یک
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
نام انگلیسی : X-Ray Diffraction Spectrometer 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شدت پرتو متفرق شده و زاویه و پراش و فاصله سطوح بین اتمی آنگستروم -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تفسیر الگوی پراش اشعه ایکس توسط آزمايشگاه ۰
تهیه الگوی پراش اشعه ایکس بدون تفسیر توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
آماده سازی نمونه( در صورت نیاز) توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷ ۱۵ -
یکشنبه ۷ ۱۵ -
دوشنبه ۷ ۱۵ -
سه شنبه ۷ ۱۵ -
چهارشنبه ۷ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فریبا علی كارشناس ۰۲۱-۶۴۵۴۵۴۲۴