آزمون آنتی‌باکتریال
آزمایشگاه مربوطه : پایلوت بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی
  • غیر عضو
  • تلفن : ۶۶۹۶۸۸۵۶ - ۶۶۱۱۲۱۶۸
سازمان مربوطه : انستیتو پاستور ایران بخش پایلوت
نشانی آزمایشگاه : خ کارگر جنوبی- میدان پاستور- خ پاستور- انستیتو پاستور- بخش پایلوت نانوبیوتکنولوژی
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Antibacterial test
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی خاصیت آنتی باکتریال بودن نمونه توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا صفاری كارشناس ۰۲۱۶۶۹۶۸۸۵۶