طیف سنج پراش اشعه ایکس
آزمایشگاه مربوطه : مرکز خدمات آزمایشگاهی
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۲۱۶۶۱۶۶۲۴۶
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی شریف
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
نام انگلیسی : X-Ray Diffraction Spectrometer 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز و شناسایی فاز Cps/deg 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اسکن نرمال توسط آزمايشگاه ۷۹۰,۰۰۰
تفسیر فازی نتایج توسط آزمايشگاه ۳۴۰,۰۰۰
تعیین سطح زیر پیک برای محاسبه درصد کریستالینیتی توسط آزمايشگاه ۱۱۰,۰۰۰
اسکن طبق سفارش مشتری هر 10 دقیقه اسکن توسط آزمايشگاه ۷۹۰,۰۰۰
آماده سازی نمونه های مایع توسط آزمايشگاه ۱۶۰,۰۰۰
Grazing Method-Thin Film Analysis توسط آزمايشگاه ۷۹۰,۰۰۰
اسکن تخصصی Grazing طبق سفارش مشتری هر 10 دقیقه اسکن توسط آزمايشگاه ۷۹۰,۰۰۰
اسکن تخصصی Grazing طبق research آزمایشگاه با کنترل زوایای w متفاوت توسط آزمايشگاه ۲,۴۰۰,۰۰۰
آنالیز زاویه پایین از 0.8 تا 10 درجه (Small angle Analysis) توسط آزمايشگاه ۱,۰۵۰,۰۰۰
تعویض تیوپ (حداقل تعداد درخواست: 15 نمونه) توسط آزمايشگاه ۲,۴۰۰,۰۰۰
MPSS به sample stage تغییر توسط آزمايشگاه ۵۰
Azimuthal Angle (Asimuthal Scan) توسط آزمايشگاه ۱,۲۰۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نداسادات فعال نظری كارشناس ۴۴۶۹۷۱۱۸
الهام بازیار كارشناس ۴۴۶۹۷۱۱۸