آب دیونیزه ساز
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
  • غیر عضو
  • تلفن : ۸۲۸۸۴۹۰۵-۸۲۸۸۴۹۰۷
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نشانی آزمایشگاه : تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر. صندوق پستی: 194-14115
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آب دیونیزه توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی شکراله زاده طهرانی كارشناس -