آب مقطرگیر
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه‌ها
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۴-۳۴۵۸۰۸۳-۰۴۱۲ 
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی مواد مرکز تحقیقات مواد نانوساختار
نشانی آزمایشگاه : تبریز-شهر جدید سهند- دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Water Distiller
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي