اندازه گیر میزان آب
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه‌ها
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۴۴۷۳۹۷۶۱
سازمان مربوطه : وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت پژوهشکده مهندسی نفت
نشانی آزمایشگاه : تهران ، بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی ، پژوهشگاه صنعت نفت ، پژوهشکده مهندسی نفت
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Hydrometer
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری میزان هیدراته شدن گل حفاری ------ ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ارزیابی افزودنی های گل حفاری توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ -
سه شنبه ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ -