آب دیونیزه ساز
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و مولکولی
  • غیر عضو
  • تلفن : ۰۶۱-۳۳۳۳۶۳۸۰
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
نشانی آزمایشگاه : خوزستان- اهواز- بلوار گلستان- شهر دانشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز- معاونت توسعه پژوهش و فناوری
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه آب دیونیزه توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
صادق صارمی - -