اندازه گیر میزان آب
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه ها
  • غیر عضو
  • تلفن : ۰۲۶۳۲۸۰۶۹۸۰
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت ایساتیس صدرا
نشانی آزمایشگاه : استان البرز، کرج، بعد از ایستگاه مترو، ابتدای جاده ملارد، جلوتر از مسجدالرضا، پ 448، طبقه2
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Hydrometer
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
چگالی ------ 1گرم بر لیتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین هیدرومتری توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
پنج شنبه ۹:۰۰ ۱۲:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
عبداله صمدی كارشناس -