طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس 
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۲۱۷۶۲۵۰۲۰۱-۴
سازمان مربوطه : شرکت ها شرکت کانساران بینالود
نشانی آزمایشگاه : استان تهران، جاده دماوند، نرسیده به بومهن، پارک علم و فناوری پردیس، نبش نوآوری 18، شماره 181
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
نام انگلیسی : X-Ray Fluorescence Spectrometer 
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت عناصر ppm ppm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین غلظت عناصر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۲۱ همه روزه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
موسی پاغوش كارشناس ۰۲۱-۷۶۲۵۰۲۰۳