آزمون آموزش یادگیری اجتنابی غیرفعال
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه علوم اعصاب
  • غیر عضو
  • تلفن : ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۸۳
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران پردیس علوم دانشکده زیست شناسی
نشانی آزمایشگاه : تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی، آزمایشگاه علوم اعصاب
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Passive Avoidance Learning Task Testing
زمینه های کاربردی : علوم پايه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سنجش یادگیری اجتنابی غیرفعال شدت (Count/sec) ثانیه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا قاسم زاده دانشجو -