طیف سنج پراش اشعه ایکس تک کریستال
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه مرکزی پرتو ایکس
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۲۹۹۰۲۷۶۳-۰۲۱
سازمان مربوطه : دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم گروه شیمی
نشانی آزمایشگاه : تهران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی، پشت مهد کودک، جنب ساختمان اداری دانشکده علوم،آزمایشگاه کریستالوگرافی
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
نام انگلیسی : Single Crystal X-ray Diffractometer
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
1 آنگستروم 0.71
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
1 توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸.۰۰ ۱۵.۰۰ -
یکشنبه ۰۸.۰۰ ۱۵.۰۰ -
دوشنبه ۰۸.۰۰ ۱۵.۰۰ -
سه شنبه ۰۸.۰۰ ۱۵.۰۰ -
چهارشنبه ۰۸.۰۰ ۱۵.۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بهروز نوتاش استاديار -