آزمون استحکام و نشست خاک
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه مرکزی
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۴۵-۳۱۵۰۵۳۳۴
سازمان مربوطه : دانشگاه محقق اردبیلی
نشانی آزمایشگاه : استان اردبیل ،شهرستان اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی ، کد پستی 5619913131،آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
نام انگلیسی : Soil Deposition and Consolidation Testing
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نشست میلیمتر 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین نشست خاک توسط آزمايشگاه ۱,۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -