آزمایشگاه مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • عضو قطعی
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • مدیر آزمایشگاه : جواد فیضی
 • رابط آزمایشگاه : معصومه راعی
 • تلفن : ۰۵۱۳۵۴۲۵۳۳۰
 • نمابر : ۰۵۱۳۵۴۲۵۴۰۶
 • http://www.rifst.ac.ir
 • info@rifst.ac.ir
زمینه های تخصصی : مواد غذایی و انجام آزمونهای تخصصی بر روی مواد غذایی، خوردنی و آشامیدنی،سنتز نانو مواد (نانوکاتالیست‌ها و نانوپوشش‌ها)، آنالیز اشعه ایکس
نشانی آزمایشگاه : خراسان رضوی- مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه قوچان -پارک علم و فن آوری -پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آون
 • آون
 • آون خلاء
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • الکتروریسی
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر فعالیت آبی
 • اندازه گیر کشش سطحی
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی (EC)
 • انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی
 • انکوباتور لرزاننده
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • پردازشگر مافوق صوت
 • پروب مافوق صوت
 • ترازوی حساس
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترموسایکلر
 • تفرق نور پویا (DLS)
 • حمام آب
 • حمام سیرکولاتور سرمایشی -گرمایشی
 • حمام مافوق صوت
 • خشک کن سرمایشی
 • راکتور نوری
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سنتز مایکروویو
 • طیف سنج پراش اشعه ایکس (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس  (XRF)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی-طیف سنج جرمی (GC-MS-MS)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا  (HPLC )
 • کوره الکتریکی
 • گرماسنج روبشی تفاضلی  (DSC )
 • لايه‌نشاني اپيتكسي از مايع (LPE)
 • لایه‌نشانی دورانی
 • لایه‌نشانی دورانی
 • لرزاننده حرارتی
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM )
 • همزن مغناطیسی
 • همزن مغناطیسی
 • همگن ساز
 • همگن ساز
 • همگن ساز
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خشک نمودن و اعمال حرارت بر روی نانو سلها، نانو ژلها و پودر ها توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سحر صالحی علی آباد دانشجو ۰۵۱۱۵۰۰۳۲۲۵
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 0.5
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل لوازم شیشه ای وگرمخانه گذاری توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم غیور كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۱
نام انگلیسی : Vacuum Oven
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما-رطوبت درجه سانتیگراد +/-2
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خشک کردن نمونه بااستفاده از خلاء توسط آزمايشگاه ۱۸۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رضا جوادی كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۶۶
نام انگلیسی : Autoclave
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما-زمان درجه سانتیگراد 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل سازی بادماوفشار توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم غیور كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۱
نام انگلیسی : Autoclave
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما-فشار درجه سانتیگراد 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل سازی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم غیور كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۱
نام انگلیسی : Electrospinning
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید الیاف پلیمری و نانوکامپوزیت ها و نانوسیم های مواد نانوساختار با نمونه سازی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
نام انگلیسی : pH Meter 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری pH ------ 0.01/0.001
اندازه گیری mV mV واحدmV 1/0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری pH توسط آزمايشگاه ۳۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سحر صالحی علی آباد دانشجو ۰۵۱۱۵۰۰۳۲۲۵
نام انگلیسی : pH Meter 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ph محلول ------ 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ph محلول توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم غیور كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۱
نام انگلیسی : Water activity meter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فعالیت آبی درصد 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری فعالی آبی توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
اسما گل مکانی كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۷۹
نام انگلیسی : Tensiometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کشش سطحی، کشش بین سطحی، گرانروی، زاویه تماس، ضریب خیسی،نقطه CMC توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زینب زعفرانی كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۸
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
نام انگلیسی : Viscometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ویسکومتر سری LV برای تعیین ویسکوزینه های پایین (سیالات بیولوژیکی، شیمیایی ،آرایشی، محصولات لبنی،جوهر،آبمیوه و...) وویسکومتر سری RV به منظور تعیین ویسکوزیته های متوسط(نظیر محصولات غذایی،قیر،صمغ ها ونشاسته توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
نام انگلیسی : Electrical Conductivity Meter
نام اختصاری : EC
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هدایت µS/cm Ω.cm 0.00µS/cm-19.99µS/cm
شوری ppt mg/L 0.00-80.00
TDS mg/L µS/cm 0.0 mg/L-500g/L
مقاومت Ω.cm ppt 0.00 Ω.cm-20M Ω.cm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هدایت توسط آزمايشگاه ۳۰,۰۰۰
شوری توسط آزمايشگاه ۳۰,۰۰۰
TDS توسط آزمايشگاه ۷۰,۰۰۰
مقاومت توسط آزمايشگاه ۳۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ undefined
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سحر صالحی علی آباد دانشجو ۰۵۱۱۵۰۰۳۲۲۵
نام انگلیسی : Biochemical Oxygen Demand Cooling Incubator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری BOD ppm 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری BOD در اب و پساب و... توسط آزمايشگاه ۶۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
اسما گل مکانی كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۷۹
نام انگلیسی : Shaker Incubator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما-همزن درجه سانتیگراد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کنترل دما باهمزن توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم غیور كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۱
نام انگلیسی : Refrigerated Incubator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کنترل دما توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم غیور كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۱
نام انگلیسی : Incubator 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کنترل دما-گرمخانه گذاری درجه سانتیگراد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
گرمخانه گذاری توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم غیور كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۱
نام انگلیسی : Incubator 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
گرمخانه گذاری توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم غیور كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۱
نام انگلیسی : Incubator 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
محفظه رشدهمراه بارطوبت توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
نام انگلیسی : Ultrasonic Processors
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه دیسپرسیونها،، ، ،و توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
نام انگلیسی : Ultrasonic Probe
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هموژن کردن سوسپانسیونها در مقادیر مختلف توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ undefined
یکشنبه ۸ ۱۴
دوشنبه ۸ ۱۴
سه شنبه ۸ ۱۴
چهارشنبه ۸ ۱۴
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۳/۱۵
نام انگلیسی : Sensitive Scale Balance
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
وزن gr 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری وزن مواد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم غیور كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۱
نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
وزن g 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
توزین مواد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
وزن mg 0.1mg
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری وزن حداکثر 210گرو و حداقل 10میلیگرم در اختيار قرار دادن دستگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ undefined
یکشنبه ۸ ۱۴
دوشنبه ۸ ۱۴
سه شنبه ۸ ۱۴
چهارشنبه ۸ ۱۴
نام انگلیسی : Thermocycler
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تکثیر DNA nm 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تکثیر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸.۰۰ ۱۴.۳۰ شنبه تا چهارشنبه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم غیور كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۱
نام انگلیسی : Dynamic Light Scattering
نام اختصاری : DLS
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه ذرات ، وزن مولکولی، پتانسیل زتا nm 0.6nm-6000nm
اندازه ذرات ، وزن مولکولی، پتانسیل زتا mV 0.6nm-6000nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سایز ذرات، پتانسیل زیتا توسط آزمايشگاه ۲۳۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ undefined
یکشنبه ۸ ۱۴
سه شنبه ۸ ۱۴
دوشنبه ۸ ۱۴
چهارشنبه ۸ ۱۴
نام انگلیسی : Water Bath
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کنترل دما توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم غیور كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۱
نام انگلیسی : Refrigerated/Heating Circulator Bath
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Ultrasonic Bath 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
نام انگلیسی : Freeze Dryer 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

باتوجه به فرآیندکاری دستگاه ،زمان سرویس دهی فقط سه روزاول هفته تعیین شده است.

توضیحات :

نمونه ها باید با مشخصات تعریف شده ای جهت فریز به آزمایشگاه تحویل داده

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد +/-1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خشک کردن نمونه ها با استفاده ازخلاء و سرما توسط آزمايشگاه ۷۲۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه اول وقت ۱۴:۰۰ دریافت نمونه فقط سه روز اول هفته
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رضا جوادی كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۶۶
نام انگلیسی : Photo reactor
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

این دستگاه از تولیدات خود آزمایشگاه می باشد

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری فعالیت فتوکاتالیستی نمونه پودر توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سحر صالحی علی آباد دانشجو ۰۵۱۱۵۰۰۳۲۲۵
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جدا کردن ذرات جامد معلق از سوسپانسیون توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ undefined
یکشنبه ۸ ۱۴
دوشنبه ۸ ۱۴
سه شنبه ۸ ۱۴
چهارشنبه ۸ ۱۴
نام انگلیسی : Microwave Synthesis
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هضم ، استخراج با حلال ، تبخیر ، خشک کن ------ ----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هضم، هضم جزیی، استخراج با حلال،تبخیر، خشک کردن توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۴:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
اسما گل مکانی كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۷۹
نام انگلیسی : X-Ray Diffraction Spectrometer 
نام اختصاری : XRD 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری طیف اشعه X توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
اندازه گیری طیف اشعه X وتجزیه وتحلیل توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

دارای سیستم کوره گرافیتی و شعله

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فلزات ppm 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غلظت فلزات در نمونه های مختلف توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا خدابخشی كارشناس ۰۵۱۳۵۴۲۵۳۱۷
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
30 عنصر ppm-ppb گرم و میکرو گرم در لیتر یا ک
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری 30 عنصر در حد میلی گرم و میکرو گرم در نمونه های مختلف مانند مینرالها- مواد غذائی – آلیاژها و مواد فل توسط آزمايشگاه ۰
نام انگلیسی : X-Ray Fluorescence Spectrometer 
نام اختصاری : XRF
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری سریع و دقیق عناصر به صورت غیر مخرب با استفا ppm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری کمی عناصر توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنیونها ppm 0.01
انی اکسیدان درصد 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه¬گیری کمی و کیفی گستره¬ی وسیعی از مواد آلی شامل مواد¬غذایی، دارو، کود، محصولات پتروشیمی، رنگ¬ها و اسانس¬ها، اسیدهای آمینه، آنیون¬ها در آب و پساب و... توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۲:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۲:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۲:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۲:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۲:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
اسما گل مکانی كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۷۹
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طول موج nm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
طول موج Quantitative, Kinetics, DNA/Protein اسکن طول موج توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم غیور كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۱
نام انگلیسی : Gas Chromatograph-Mass Spectrometr-Mass Spectrometr
نام اختصاری : GC-MS-MS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شناسایی اسانس - PAHها-سموم دفع افات ppm-ppb 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غلظت توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸.۰۰ ۱۴.۳۰ شنبه تا چهارشنبه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سید حسین رجب نژاد کسرینه كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۷۹
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
نام اختصاری : HPLC 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مایکوتوکسین ها- ویتامین ها - اسید امینه ppm 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غلظت توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸.۰۰ ۱۴.۳۰ شنبه تا چهارشنبه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سید حسین رجب نژاد کسرینه كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۷۹
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کلسیناسیون و زینتر پودر و قطعه تا 1100 درجه سانی گراد توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ undefined
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
نام انگلیسی : Differential Scanning Calorimeter 
نام اختصاری : DSC 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نقطه ذوب درجه سانتیگراد ±0.1C
دمای Tg درجه سانتیگراد ±0.1C
دمای کریستالیزاسیون درجه سانتیگراد ±0.1C
آنتالپی واکنش J/g ±0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اانداره گیری نقطه ذوب،Tg،کریستالیزاسیون توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
اانداره گیری نقطه ذوب،Tg،کریستالیزاسیون توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
اانداره گیری نقطه ذوب،Tg،کریستالیزاسیون توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
اانداره گیری نقطه ذوب،Tg،کریستالیزاسیون توسط آزمايشگاه ۱,۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سحر صالحی علی آباد دانشجو ۰۵۱۱۵۰۰۳۲۲۵
نام انگلیسی : Liquid Phase Epitaxy
نام اختصاری : LPE
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

محدوده حرکتی Dipper همیشه باید مورد توجه قرار گیرد

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ایجاد پوشش های نانو متری توسط آزمايشگاه ۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ undefined
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سحر صالحی علی آباد دانشجو ۰۵۱۱۵۰۰۳۲۲۵
نام انگلیسی : Spin Coating
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , ساير
محدودیت های دستگاه :

1. نمونه به صورت دیسک یا مربع با اندازه های 44-52-64-72-84-92-104-116-124 میلیمتری باشد 2. 2. نمونه با اندازه 124 و 116 میلیمتری باید بصورت دایره باشد. 3. نمونه های کوچکتر از 44 میلیمتر ،1000 دور بر دقیقه 4. نمونه های 44 تا 64 میلیمتر ،8000 دور بر دقیقه 5. نمونه های 64 تا 92 میلیمتر ،6000 دور بر دقیقه 6. نمونه های بالاتر از 92 ،4500 دور بر دقیقه

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ایجاد پوشش های نانو متری توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
شنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سحر صالحی علی آباد دانشجو ۰۵۱۱۵۰۰۳۲۲۵
نام انگلیسی : Spin Coating
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

1. نمونه به صورت دیسک یا مربع با اندازه های 44-52-64-72-84-92-104-116-124 میلیمتری باشد 2. 2. نمونه با اندازه 124 و 116 میلیمتری باید بصورت دایره باشد. 3. نمونه های کوچکتر از 44 میلیمتر ،1000 دور بر دقیقه 4. نمونه های 44 تا 64 میلیمتر ،8000 دور بر دقیقه 5. نمونه های 64 تا 92 میلیمتر ،6000 دور بر دقیقه 6. نمونه های بالاتر از 92 ،4500 دور بر دقیقه

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ایجاد پوشش های نانو متری توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ undefined
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سحر صالحی علی آباد دانشجو ۰۵۱۱۵۰۰۳۲۲۵
نام انگلیسی : Thermoshaker
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همزدن و حرارت دادن همزمان سوسپانسها و محلولها برای انجام واکنش و سنتز ها در اختيار قرار دادن دستگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ undefined
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
نام انگلیسی : MicroCentrifuge
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جداسازی وتفکیک مواد دور بر دقیقه 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جداسازی و تفکیک باکتریها از محیط کشت و اندامکها و ماکرومولکولهای سلولی در حجم پایین توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم غیور كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۱
نام انگلیسی : Atomic Force Microscope 
نام اختصاری : AFM 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

نوع و اندازه نمونه

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مورفولوِژی و زبری nm 10
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تصویربرداری،مورفولوِژی و زبری توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زینب زعفرانی كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۸
نام انگلیسی : Magnetic Stirrer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
نام انگلیسی : Magnetic Stirrer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ undefined
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
نام انگلیسی : Homogenizer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
زمان -دور دور بر دقیقه 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همگن کننده توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم غیور كارشناس ۰۵۱-۳۵۴۲۵۳۱۱
نام انگلیسی : Homogenizer
نام اختصاری : -
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هموِن نمودن سوسپانسیون ها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
نام انگلیسی : Homogenizer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -