آزمایشگاه‌‌های جامع تحقیقاتی
سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : فرزاد کبارفرد
 • رابط آزمایشگاه : بهارک سلطانی
 • تلفن : ۰۲۱-۸۸۲۰۰۱۰۵-۷
 • نمابر : ۰۲۱-۸۸۲۰۰۱۰۹
 • http://www.sbcrl.sbmu.ac.ir
 • crl@sbmu.ac.ir
زمینه های تخصصی : آنالیز و شناسایی مواد دارویی - علوم مرتبط با میکروسکوپ الکترونیک - تصویربرداری از حیوانات کوچک آزمایشگاهی - ژنتیک - کشت سلولی
نشانی آزمایشگاه : تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به تقاطع نیایش- مجتمع آموزشی پژوهشی نیایش-آزمایشگاه جامع تحقیقاتی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • الکتروریسی
 • الکتروفورز 
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترموسایکلر
 • تصویربرداری از موجودات
 • تصویرگر چند حالته سلول
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • خشک کن سرمایشی
 • رزونانس مغناطیس هسته  (NMR )
 • سنجشگر عناصر کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد (CHNOS Elemental anal)
 • سنجشگر هماتولوژی
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • فلوسایتومتر
 • فیلتراسیون تحت خلاء
 • کروماتوگراف تجزیه کننده فاز مایع با کارایی بالا (DHPLC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی-طیف سنج جرمی (GC-MS-MS)
 • کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا  (HPTLC )
 • لرزاننده
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی (STM )
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز ریل تایم (RT-PCR)
 • همزن مغناطیسی-حرارتی
نام انگلیسی : Electrospinning
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
برای این دستگاه مورد اندازه گیری تعریف نشده است. شدت (Count/sec) -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید نانو الیاف پلیمری ، کامپوزیتی ، هیبریدی و ... ( بصورت تک نازله و دو نازله ) توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
تولید نانو الیاف پلیمری ، کامپوزیتی ، هیبریدی و ... ( بصورت تک نازله و دو نازله ) در اختيار قرار دادن دستگاه ۲,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
نام انگلیسی : Electrophoresis 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اسیدهای نوکلئیک و پروتئین دالتون ----------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری اسیدهای نوکلئیک و پروتئین توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رضوان نوروزی كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۰۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
نام انگلیسی : Rotary Evaporator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , شيميايي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری غلظت mg/mL -------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
افزایش غلظت نمونه تبخیر حلال توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رضوان نوروزی كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۰۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
نام انگلیسی : Thermocycler
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اسید های نوکلئیک دالتون ----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تکثیر اسیدها نوکلئیک توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
امید حسینی كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۵۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
نام انگلیسی : in vivo imaging
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

حتما باید دستگاه روشن شود و سپس نرم افزار را فعال کنیم.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مواد فلورسنت ------ تصویربرداری‌باحساسیت بالا با داشتن فیلترهای مختلف
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تصویربرداری از مدلهای حیوانی زنده در سطح مولکولی توسط آزمايشگاه ۷۰۰
به ازای هر اسکن توسط آزمايشگاه ۲۸۰
به ازای هر آنالیز( بدون بیهوشی ) توسط آزمايشگاه ۴۰۰
به ازای هر آنالیز ( با بیهوشی ) توسط آزمايشگاه ۷۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
نام انگلیسی : Cell imaging multi mode
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
Absorbance,Fluorescence Intensity,Luminescence,Time-resolved Fluoresce ------ -------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عکسبرداری از لام (با بزرگنمایی 20x , 4x) توسط آزمايشگاه ۸۰۰
عکسبرداری از هر well (چاهک) توسط آزمايشگاه ۱۰۰
خوانش انواع میکروپلیتها ( well 6-384) در طول موج های مختلف توسط آزمايشگاه ۱۵۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
امید حسینی كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۵۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
نام انگلیسی : Gel Documentation
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اسید های نوکلئیک و پروتئین دالتون ----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عکسبرداری و مشاهده ژل الکتروفورز توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
امید حسینی كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۵۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
نام انگلیسی : Freeze Dryer 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جهت اندازه گیری نمی باشد. ------ -------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت خشک کردن مواد حساس به حرارت با استفاده از خلاء و تصعید برای موادی که با روشهای معمولی ( حرارت دادن ) نمی توان خشک کرد. با استفاده از خشک کن سرمایشی ساختار شیمیایی و فیزیکی مواد حفظ می شود. توسط آزمايشگاه ۴۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سارا قاسمی پور صومعه سرایی كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۳۳
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
نام انگلیسی : Nuclear Magnetic Resonance 
نام اختصاری : NMR 
زمینه های کاربردی : علوم پايه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد ------ --------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
رزونانس مغناطیس هسته ای توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سارا قاسمی پور صومعه سرایی كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۳۳
نام انگلیسی : carbon hydrogen nitrogen oxygen sulfur elemental analysis
نام اختصاری : CHNOS Elemental anal
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

حتما باید دستگاه روشن شود؛ سپس نرم افزارر را فعال کنیم.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری کمی میزان عناصر کربن(C)، هیدروژن)H)، نیتروژن( N)، درصد 0/3
اکسیژن (O)، گوگرد (S) درصد 0/3
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین درصد عناصر C,H,N توسط آزمايشگاه ۷۰۰
تعیین درصد عنصر O توسط آزمايشگاه ۷۰۰
تعیین درصد عناصر C,H,N,S توسط آزمايشگاه ۹۰۰
تعیین درصد عناصر C,H,N,S,O توسط آزمايشگاه ۱
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
نام انگلیسی : Hematology Analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پارامتر های خون درصد -----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
دستگاه آنالیز خون sysmex مدل XN1000 یکی از پیشرفته ترین دستگاه های آنالیز خون می باشد که قادر است پارامترهای خون را به صورت کمی و تخصصی اندازه گیری نماید. و کاربرد اصلی این دستگاه تهیه گزارش سریع و دقیق از پارامترهای اصلی خون می باشد به نحوی که نمونه های غیر طبیعی از نمونه های طبیعی تفکیک می گردد. این دستگاه توانایی آنالیز 50 نمونه در 30 دقیقه را دارا بوده و نیاز به شمارش دستی جهت تایید آنالیز انجام شده ندارد و همچنین این دستگاه قابلیت آنالیز مقادیر بسیار کم نمونه را دارا می باشد توسط آزمايشگاه ۴۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
نام اختصاری : FTIR 
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جذب - عبور مادون قرمز cm^-1 ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری جذب و یا عبور نمونه های جامد، نمونه های مایع در حلالهای آبی یا آلی، نمونه های پلیمری، ژلاتینی توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
اندازه گیری جذب و یا عبور نمونه های جامد، نمونه های مایع در حلالهای آبی یا آلی، نمونه های پلیمری، ژلاتینی توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه توسن كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
نام انگلیسی : Ultraviolet-Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
زمینه های کاربردی : پزشكي , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , اندازه , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری غلظت و خلوص نمونه های بیولوژیک بر اساس میزان جذب نور nm ----------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غلظت و خلوص نمونه های بیولوژیک بر اساس میزان جذب نور توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رضوان نوروزی كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۰۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
نام انگلیسی : Flow Cytometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سلول درصد درصد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شمارش و جداسازی سلول ها، ردیابی و سنجش مولکول ها و مارکر های سیستم ایمنی، بررسی چرخه سلولی و اختلالات آن، بررسی عملکرد مواد دارویی سنتز شده توسط آزمايشگاه ۰
شمارش و جداسازی سلول ها، ردیابی و سنجش مولکول ها و مارکر های سیستم ایمنی، بررسی چرخه سلولی و اختلالات آن، بررسی عملکرد مواد دارویی سنتز شده توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سمانه شبابانی كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۳۸
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
نام انگلیسی : Vacuum filtration
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
---- ميكرو گرم -----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فیلتراسیون مخلوط عصاره گیری توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فرزاد کبارفرد استاد ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۶۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
نام انگلیسی : Denaturing High Pressure Liquid Chromatograph
نام اختصاری : DHPLC
زمینه های کاربردی : پزشكي , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

نمونه هایی که از نظر فیزیولوژیکی و یا بیولوژیکی فعالترند؛ قابلیت کاربرد ندارند.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تشخیص جهش در بیونوکلئیک ها درصد 100 درصد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تشخیص جهش در اختيار قرار دادن دستگاه ۵۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
نام انگلیسی : Gas Chromatograph-Mass Spectrometr-Mass Spectrometr
نام اختصاری : GC-MS-MS
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

نمونه نباید حاوی آب باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری و تعیین ساختار هیدروکربنها و مواد آلی در جامد ، مایع و گاز ppb 1ppb
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کروماتوگرام گازی- طیف سنجی جرمی توسط آزمايشگاه ۰
نمونه DIP (تزریق مستقیم بهMass ) توسط آزمايشگاه ۰
کروماتوگرام گازی- طیف سنجی جرمی توسط آزمايشگاه ۰
آماده سازی نمونه توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
نام انگلیسی : High Performance Thin Layer Chromatograph 
نام اختصاری : HPTLC 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شناسایی و سنجش ترکیبات شاخص در گیاهان توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
آزمونهای کنترل کیفی ، پایداری و خلوص داروها توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
کنترل کیفی مواد افزودنی و آفت کش ها در مواد غذایی توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
کنترل و نظارت بر انجام واکنش و صحت فرآیند تولید توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
به ازای هر نمونه توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
وحید حسین زاده اقدم كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۳۷
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
نام انگلیسی : Shaker
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
------ شدت (Count/sec) -----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همزدن مواد بیولوژیک توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رضوان نوروزی كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۰۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
نام انگلیسی : Scanning Tunneling Microscope 
نام اختصاری : STM 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

با در نظر گرفتن حدود عکسبرداری دستگاه( 8*8 Micro meter)، بنابراین نمونه هایی قابل اندازه گیری می باشند که حداقل دو بعد از سه بعد اجزای موجود در آنها کمتر از 8 میکرومتر باشد. همچنین با توجه به محدود بودن قابلت تغییرات عمودی سوزن( 4 میکرومتر) نمونه هایی قابل اندازه گیری می باشند که دارای اپستی و بلندی های کمتر از 4000 نانومتر باشند. حلال استون سبب خوردگی و از بین رفتن پایه HOPG می شود. بنابراین نمونه هایی که تنها قابل دیسپرس در استون هستند، قابل عکسبرداری هستند.

توضیحات :

این دستگاه که با نام نانوسکوپ نیز شناخته می شود یکی از دستاوردهای درخش

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه های جامد و مایع هادی و نیمه هادی nm 0.1 nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عکسبرداری از سطوح جامد هادی یا نیمه هادی توسط آزمايشگاه ۶۰۰
عکسبرداری از نمونه های نانوساختار با قابلیت دیسپرس در حلالی به غیر از استون توسط آزمايشگاه ۸۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
نام انگلیسی : Fluorescence Microscope 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری سلولهای باکتریایی ، گیاهی ، جانوری و .... µm 1.00
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مشاهده و عکس برداری از نمونه توسط آزمايشگاه ۰
گرفتن عکس توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
امید حسینی كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۵۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
نام انگلیسی : Atomic Force Microscope 
نام اختصاری : AFM 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ساختار nm nm0/1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عکس برداری به صورت تصویر سه بعدی و دوبعدی توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
عکس برداری به صورت تصویر سه بعدی و دوبعدی توسط آزمايشگاه ۱
اندازه گیری نیروی چسبندگی توسط آزمايشگاه ۱
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
نام انگلیسی : Real Time Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : RT-PCR
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مشاهده لحظه به لحظه تکثیر DNA توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
خدیجه سعیدی كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۴۷
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
نام انگلیسی : Magnetic Stirrer–Heater
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
-------- ------ --------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همزدن محلول توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رضوان نوروزی كارشناس ۸۸۲۰۰۱۰۵-۷ داخلی ۱۰۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱