آزمایشگاه مرکزی دستگاهی
سال تاسیس : ۱۳۸۰
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی مقاری
 • رابط آزمایشگاه : محسن غلامی
 • تلفن : ۰۲۱-۶۱۱۱۳۳۰۰
 • http://sciencelabs.ir
 • mohsengholami@ut.ac.ir
زمینه های تخصصی : شیمی
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، دانشگاه تهران، پردیس علوم، آزمایشگاه مرکزی دستگاهی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون مقاومت الکتریکی
 • اندازه گیری زاویه تماس
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی 
 • تجزیه وزن‌ سنجی گرمایی 
 • تعیین گر توالی اسید نوکلوئیک
 • تفرق نور پویا
 • حسگر اثر هال
 • خدمات پردازش موازی
 • رزونانس مغناطیس هسته 
 • رزونانس مغناطیس هسته 
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس تک کریستال
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج جرمی
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • طیف سنج نوری فلورسانس
 • کاشت یون های گازی مثبت
 • کروماتوگراف گازی
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا 
 • کروماتوگراف نفوذ ژل 
 • کندوپاش مغناطیسی به روش فرکانس رادیویی
 • گرماسنج روبشی تفاضلی 
 • لایه نشانی به روش پاشش
 • لایه‌نشانی به روش کند و پاش
 • لایه نشانی تبخیر فیزیکی
 • لایه‌نشانی دورانی
 • لایه نشانی غوطه وری
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری 
 • میکروسکوپ نور منعکس شده
 • میکروسکوپ نیروی اتمی
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان