مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۸۳
  • عضو قطعی
  • سیستان و بلوچستان زاهدان ,
  • مدیر آزمایشگاه : اعظم نارویی
  • رابط آزمایشگاه : اعظم نارویی
  • تلفن : ۰۵۴-۳۳۴۱۰۲۰۶
  • نمابر : ۰۵۴-۳۳۴۱۰۲۰۶
  • http://www.gsi.ir
  • info@gsi.ir
زمینه های تخصصی : آنالیز نمونه های ژئوشیمی، لیتو ژئوشیمی و معدنی
نشانی آزمایشگاه : سیستان و بلوچستان- زاهدان- بلوار مطهری- خیابان امداد- طبقه دوم ساختمان شرکت شهرکهای صنعتی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
  • طیف سنج پراش پرتو ایکس (XRD )(XRD )
  • طیف سنج جذب اتمی(AAS)