آزمایشگاه آنالیز دستگاهی و توکسیکوژنومیکس
سال تاسیس : ۱۳۶۵
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : مهناز قمی
 • رابط آزمایشگاه : فاطمه قرهی قهی
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۰۰۶۲۲۱
 • نمابر : ۰۲۱۲۲۶۰۰۰۹۹
 • http://www. Iaups.ac.ir
 • f.gharahi@yahoo.com
زمینه های تخصصی : آنالیز دارو-مواد غذایی و سم شناسی
نشانی آزمایشگاه : تهران- خیابان دکترشریعتی-ابتدای خیابان یخچال-کوچه یاسمن- واحد علوم دارویی پلاک 99
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب مقطرگیر
 • آزمون انحلال
 • الکتروریسی
 • اندازه گیر گرانروی
 • انکوباتور CO2 دار
 • انکوباتور شیکردار
 • پلاروگرافی 
 • ترازوی دیجیتال
 • تفرق نور پویا
 • حمام فراصوت
 • خوانشگر الایزا
 • رزونانس مغناطیس هسته 
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • کروماتوگراف گازی
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا 
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا 
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا 
 • مخلوط کن
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی
 • میکروسکوپ نیروی اتمی
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان