مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : هادی فرج اله لواسانی
 • رابط آزمایشگاه : فریده باتقوا
 • تلفن : ۲۲۸۸۰۰۸۲-۶
 • نمابر : ۲۲۸۷۱۳۶۴
 • http://www.kimiazi.ir
 • info@kimiazi.ir
زمینه های تخصصی : آنالیز شیمی نانوفناوری زیست ژنتیک مکاترونیک
نشانی آزمایشگاه : تهران- خیابان شریعتی- بالاتر از پل سیدخندان- کوچه شهید کریمی یارندی پلاک 18
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون چرخه حرارتی
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • الکتروفورز مویین 
 • الکتروفورز 
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی جرمی (ICP-MS)
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • دزیمتر تابش
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET  (BET )
 • سنجشگر ژنتیکی
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس (XRD )
 • طیف سنج تشدید پلاسمون سطحی (SPR)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس  (XRF)
 • طیف سنج قابل حمل رامان
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی - طیف سنج جرمی (LC-MS-MS)
 • کنترل کننده دما
 • گرماسنج روبشی تفاضلی  (DSC )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان (RT-PCR)
نام انگلیسی : Thermal cycle testing
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
-- ------ --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه نسخه های متعدد از ژن مورد نظر، بررسی حضور یا عدم حضور یک ژن توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۰ ۱۴ -
دوشنبه ۱۰ ۱۴ -
چهارشنبه ۱۰ ۱۴ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
نام انگلیسی : Planetary Ball Mill 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
--- ميكرون تا چند نانو --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت تبدیل کلوخه ها به پودر تا اندازه ی 10 میکرون و دانه بندی پودرها توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۰ ۱۶ -
دوشنبه ۱۰ ۱۶ -
چهارشنبه ۱۰ ۱۶ -
یکشنبه ۱۰ ۱۶ -
سه شنبه ۱۰ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بابک اکبری كارشناس ۲۲۸۸۰۰۸۱
مریم شجاعی كارشناس ۰۲۱-۲۲۸۸۰۰۸۱-۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
نام انگلیسی : Planetary Ball Mill 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
-- ------ --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آسیاب با قابلیت دانه بندی پودرها توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۰ ۱۶ -
دوشنبه ۱۰ ۱۶ -
چهارشنبه ۱۰ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بابک اکبری كارشناس ۲۲۸۸۰۰۸۱
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
نام انگلیسی : Capillary Electrophoresis 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سیانید ppm-ppb 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری آنیونها و کاتیونها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۶ -
یکشنبه ۹ ۱۶ -
دوشنبه ۹ ۱۶ -
سه شنبه ۹ ۱۶ -
چهارشنبه ۹ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
نام انگلیسی : Electrophoresis 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
-- ------ --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی نتایج PCR بر روی ژل آگارز و آکریل آمید توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۶ -
دوشنبه ۹ ۱۶ -
چهارشنبه ۹ ۱۶ -
یکشنبه ۹ ۱۶ -
سه شنبه ۹ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
نام انگلیسی : Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry
نام اختصاری : ICP-MS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آرسنیک ppm-ppb 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنلیز تک عنصری توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
آنالیز تا 7 عنصر توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
آنالیز بیش از 7 عنصر توسط آزمايشگاه ۳,۵۰۰,۰۰۰
آماده سازی نمونه های جامد توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فریده باتقوا مربي ۰۲۱-۲۲۸۸۰۰۸۱-۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
نام انگلیسی : Gel Documentation
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
-- ------ --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
برای تصویر برداری و نگهداری نوکلئیک اسید و پروتئین پلی آکریل آمیدیا ژل آگاروز توسط آزمايشگاه ۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۶ -
دوشنبه ۹ ۱۶ -
چهارشنبه ۹ ۱۶ -
یکشنبه ۹ ۱۶ -
سه شنبه ۹ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
نام انگلیسی : Radiation Dosimeter
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
-- ------ --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری شدت تشعشع توسط آزمايشگاه ۲۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۰ ۱۶ -
دوشنبه ۱۰ ۱۶ -
چهارشنبه ۱۰ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بابک اکبری كارشناس ۲۲۸۸۰۰۸۱
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
نام انگلیسی : Brunauer-Emmett - Teller surface area and porosity analyzer
نام اختصاری : BET 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
-- ------ --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سطح ویژه، قطر، حجم و توزیع سایز حفره‌های ماده ، توزیع اندازه حفره¬های ماده در بازه 100-1 نانومتر توسط آزمايشگاه ۱,۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۶ -
یکشنبه ۹ ۱۶ -
دوشنبه ۹ ۱۶ -
سه شنبه ۹ ۱۶ -
چهارشنبه ۹ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم السادات محمودی مربي ۰۲۱-۲۲۸۸۰۰۸۱-۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
نام انگلیسی : Genetic analyzer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
--- ------ --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین توالی و طول قطعات DNA، استفاده در مراحل تشخیص هویت و تهیه بانک ژن،... توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۰ ۱۴ -
دوشنبه ۱۰ ۱۴ -
چهارشنبه ۱۰ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نسرین محمدی مربي -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
نام انگلیسی : X-Ray Diffraction Spectrometer 
نام اختصاری : XRD 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فازهای نمونه ------ کیفی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز فازی توسط آزمايشگاه ۷۵۰,۰۰۰
شناسایی فاز توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
آنالیز Low angle ( زاویه 0.8 درجه تا 10 درجه ) توسط آزمايشگاه ۷۵۰,۰۰۰
آنالیز Grazing توسط آزمايشگاه ۷۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بابک اکبری كارشناس ۲۲۸۸۰۰۸۱
مریم السادات محمودی مربي ۰۲۱-۲۲۸۸۰۰۸۱-۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
نام انگلیسی : Surface Plasmon Resonance Spectrometer
نام اختصاری : SPR
آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
عذرا طبسی مربي ۰۲۱-۲۲۸۸۰۰۸۱-۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
نام انگلیسی : X-Ray Fluorescence Spectrometer 
نام اختصاری : XRF
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
-- ------ --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز عنصری کیفی و نیمه کمی توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فریده باتقوا مربي ۰۲۱-۲۲۸۸۰۰۸۱-۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
نام انگلیسی : Portable Raman Spectrometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آثار باستانی ------ ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز غیر تخریبی نمونه های مایع و جامد توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم السادات محمودی مربي ۰۲۱-۲۲۸۸۰۰۸۱-۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
نام اختصاری : FTIR 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
---- ------ ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شناسایی کیفی ترکیبات آلی توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
شناسایی کیفی ترکیبات آلی به همراه جستجوی کتابخانه ای توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم السادات محمودی مربي ۰۲۱-۲۲۸۸۰۰۸۱-۶
مریم محمودی كارشناس ۰۲۱-۲۲۸۸۰۰۸۱-۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رنگ basic yellow A-1 ...
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری طیف جذبی و عبوری UV در نمونه های مختلف توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم محمودی كارشناس ۰۲۱-۲۲۸۸۰۰۸۱-۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
نام انگلیسی : Gas Chromatograph-Mass Spectrometr 
نام اختصاری : GC-MS 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
RDX ppm 0.49
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شناسایی کیفی و کمی ترکیبات فرار و نیمه فرار توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
خدیجه اشجعی كارشناس ۰۲۱-۲۲۸۸۰۰۸۱-۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
نام انگلیسی : Liquid Chromatograph-Mass Spectrometr-Mass Spectrometr
نام اختصاری : LC-MS-MS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بنزودیازپین ppm-ppb 0.25
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شناسایی کیفی ایزوکراتیک توسط آزمايشگاه ۲,۳۰۰,۰۰۰
شناسایی کیفی گرادیانی توسط آزمايشگاه ۳,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۶ -
دوشنبه ۹ ۱۶ -
چهارشنبه ۹ ۱۶ -
یکشنبه ۹ ۱۶ -
سه شنبه ۹ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
نام انگلیسی : Temperature Controller
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
-- ------ --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عملیات حرارتی نمونه های کوچک تا دمای 1300 درجه سیلیسیوس ،سخت کاری فولاد و قطعات آزمایشگاهی، عملیات حرارتی توسط آزمايشگاه ۱۵۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۰ ۱۴ -
یکشنبه ۱۰ ۱۴ -
دوشنبه ۱۰ ۱۴ -
سه شنبه ۱۰ ۱۴ -
چهارشنبه ۱۰ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بابک اکبری كارشناس ۲۲۸۸۰۰۸۱
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
نام انگلیسی : Differential Scanning Calorimeter 
نام اختصاری : DSC 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
--- ------ --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز حرارتی ترکیبات، پلیمرها و عناصر در گستره دمایی توسط آزمايشگاه ۲۵,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۰ ۱۶ -
دوشنبه ۱۰ ۱۶ -
چهارشنبه ۱۰ ۱۶ -
یکشنبه ۱۰ ۱۶ -
سه شنبه ۱۰ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم السادات محمودی مربي ۰۲۱-۲۲۸۸۰۰۸۱-۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
نام انگلیسی : Scanning Electron Microscope
نام اختصاری : SEM
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نانوذرات پروس سیلیکون nm ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تصویر SEM و EDS توسط آزمايشگاه ۱,۸۰۰,۰۰۰
تصویر ESEM توسط آزمايشگاه ۲,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بابک اکبری كارشناس ۲۲۸۸۰۰۸۱
مریم شجاعی كارشناس ۰۲۱-۲۲۸۸۰۰۸۱-۶
مهسا شبانی مربي ۰۲۱-۲۲۸۸۰۰۸۱-۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
نام انگلیسی : Real Time Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : RT-PCR
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین آلودگی میکروبی مواد غذایی و آب ------ ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین مقدار کپی از هر ژن، بخش میزان بیان هر ژن، بررسی انواع تریزومی توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۱۰ ۱۴ -
سه شنبه ۱۰ ۱۴ -
شنبه ۱۰ ۱۴ -
دوشنبه ۱۰ ۱۴ -
چهارشنبه ۱۰ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نسرین محمدی مربي -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴