مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۶۵
 • عضو قطعی
 • البرز کرج ,
 • رابط آزمایشگاه : احمد ظهیرمیردامادی
 • تلفن : ۹-۰۲۶۳۶۲۸۰۰۴۰
 • نمابر : ۰۲۶۳۶۲۰۰۷۷۷
 • http://paziresh.merc.ac.ir
 • info@merc.ac.ir
زمینه های تخصصی : مواد، سرامیک، انرژی،نانومواد و مواد پیشرفته
نشانی آزمایشگاه : "کرج- جادة مشکین دشت- بلوار امام خمینی- پژوهشگاه مواد و انرژی-کدپستی:31787-316-"
نشانی دفتر : تهران-خیابان الوند- کوچه اهورامزدا-پلاک 15-کدپستی: 14155-4777
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون سایش
 • آزمون سختی سنجی عمومی
 • آزمون میکروسختی
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • آسیاب مخلوط کن
 • اندازه گیری زاویه تماس استاتیک
 • بیضی سنج
 • پاشش حرارتی پلاسمایی
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پرس تک محوره
 • پلاروگرافی 
 • تعیین پتاسیل زتا
 • تف جوشی
 • چگالی سنج گاز
 • خشک کن سرمایشی
 • خوانش گر میکروپلیت
 • دیلاتومتر
 • رئومتر
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر اندازه ذرات (PSA )
 • سنجشگر پیل سوختی
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET  (BET )
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET  (BET )
 • سنجشگر حرارتی هم زمان (STA)
 • طیف سنج پراش اشعه ایکس (XRD )
 • طیف سنج پراش اشعه ایکس (XRD )
 • طیف سنج پراش اشعه ایکس (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • طیف سنج نوری لومینسانس
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا  (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی (IC )
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 
 • کوره الکتریکی
 • کوره لوله ای
 • گرماسنج روبشی تفاضلی  (DSC )
 • مشعل دستی
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری  (TEM )
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی (STM )
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM )
نام انگلیسی : Abrasion Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

سایش - علوی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سایش ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تا مسافت 200 متر برای هر نمونه توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
از مسافت 200 تا 500 متر برای هر نمونه توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
از مسافت 500 تا 750 متر برای هر نمونه توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
از مسافت 750 تا 1000 متر برای هر نمونه توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
سایش ترکیبی توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
نام انگلیسی : Universal Hardness Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سختی ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هر نمونه توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین اسلامی شاهد كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
نام انگلیسی : Microhardness Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سختی ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی امکان انجام آزمون روی نمونه ها توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
هر نمونه با حداقل 5 ایندنت سالم توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سمانه غفرانی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
نام انگلیسی : Planetary Ball Mill 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

600PM

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مش بندی ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نمونه عادی هر ساعت توسط آزمايشگاه ۶۰,۰۰۰
نمونه تحت گاز آرگون هر ساعت توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین اسلامی شاهد كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
نام انگلیسی : Planetary Ball Mill 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

آسیاب ریچ با سنسور دما و فشار

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
خردایش ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نمونه عادی هر ساعت (کاپ زیرکونیا) توسط آزمايشگاه ۱۳۰,۰۰۰
نمونه های اکسید شونده یا آتشزا هر ساعت (کاپ فولادی - کاپ تنگستن کارباید) با گاز آرگون توسط آزمايشگاه ۱۸۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمدرضا حسن زاده - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
نام انگلیسی : Mixer Mill
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

اسپکس

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
خردایش ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کاپ فولادی، دو کاپه هرساعت توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
کاپ زیرکونیایی، دو کاپه هرساعت توسط آزمايشگاه ۱۲۰,۰۰۰
آسیاب هر نمونه هر ساعت توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمدرضا حسن زاده - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
نام انگلیسی : Static Contact Angle Measurement
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ترشوندگی ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هر نمونه توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
نام انگلیسی : Ellipsometry
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

الیپسومتری

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری ضخامت لایه های نازیک، ضریب شکست و ضریب جذب ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری طول موج 190 تا 800 نانومتر بدون مدل سازی هر نمونه توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
اندازه گیری طول موج 190 تا 800 نانومتر با مدل سازی هر نمونه توسط آزمايشگاه ۱,۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نوشین جعفری كارشناس -
نام انگلیسی : Thermal plasma spray
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

پلاسما اسپری

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پوشش دهی ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خدمات پلاسما اسپری توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
نام انگلیسی : Potentiostat & Galvanostat
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
الکتروشیمی، خوردگی و کاتالیست ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هر ساعت(بسته به کارهزینه متفاوت است) توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
معصومه جواهری استاديار ۰۲۱-۸۰۱۱۰۰۱ext ۴۴۲۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
نام انگلیسی : Uniaxial Press
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

پرس پژوهشکده سرامیک

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پرس و استحکام فشاری ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تا 20 تن هر نمونه ( حداقل ده نمونه) توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
تا 180 تن هر نمونه ( حداقل دو نمونه) توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
پرس سرد با قالب 10 میلی متر هر نمونه توسط آزمايشگاه ۳۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
نام انگلیسی : Trace Analyzer Polarography 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

آنالیز محلولها با غلظت و نوع مواد مجهول

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
پلاروگراف الکترود جیوه توسط آزمايشگاه ۸۰,۰۰۰
پلاروگراف الکترود جامد توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
نام انگلیسی : Zetasizer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین اندازه ذرات در حد نانومتر ------ بسته به نمونه
تعیین پتانسیل زتا ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین اندازه ذرات در حد نانومتر توسط آزمايشگاه ۸۵۰,۰۰۰
تعیین پتانسیل زتا توسط آزمايشگاه ۸۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رقیه نعمتی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
نام انگلیسی : sintering
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
زینترینگ و پرس درجه سانتیگراد بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هزینه برای هر نمونه بسته به فشار و دما متغیر توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین اسلامی شاهد كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
نام انگلیسی : Gas Pycnometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دانسیته ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هر نمونه توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
هر نمونه(فناوری) توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سیدبهزاد طباطبایی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
نام انگلیسی : Freeze Dryer 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

فریزر درایر

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جهت خشک کردن مواد ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هرساعت توسط آزمايشگاه ۳۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
نام انگلیسی : Micro plate Reader
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

آزمون سمیت سلولی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سمیت سلولی ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
برای هر نمونه به قطر کوچکتر از 10 و ضخامت کمتر از 5 میلیمتر*** توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
نام انگلیسی : Dilatometry
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رفتار حرارتی مواد - ضریب اندازه گیری انبساط حرارتی درجه سانتیگراد بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
از دمای محیط تا دمای 600 درجه (هر ساعت) توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
از دمای 600 درجه تا 1200 درجه بازای هر 100 درجه 100000 ریال به تعرفه افزوده می شود. توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
درخصوص نمونه های گرافیتی و آنالیزهای بالاتر از 1200 درجه توسط آزمايشگاه ۲,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ماندانا شیخانی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
نام انگلیسی : Rheometer
نام اختصاری : -
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

نمونه های دارای ویسکوزیته بسیار بالا مثل قیر محدودیت وجود دارد

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
دما پائین هر نمونه توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
دما بالا هر نمونه توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سیدبهزاد طباطبایی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

جداسازی دو فاز غیرقابل انحلال

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
از طریق بخش آنالیز توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ صبح ۱۵:۰۰ شنبه ها تا چهارشنبه ها
یکشنبه ۸ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۰۰
چهارشنبه ۸ ۱۵:۰۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

): جدانمودن یا رسوب دهی ذرات ریز و درشت دارای دو نوع روتور با سرعت ما

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تحت فشار قراردادن ماده ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سانتریفیوژ 4 کاپه با حداکثر دور 4000rpm هر ساعت توسط آزمايشگاه ۱۸۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
نام انگلیسی : Particle Size Analyzer 
نام اختصاری : PSA 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

اندازه ذرات بین 200 تا 1 میکرون

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین اندازه ذرات ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مواد با حلال آبی توسط آزمايشگاه ۷۵۰,۰۰۰
مواد با حلال غیر آبی توسط آزمايشگاه ۸۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ شنبه تا چهارشنبه
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سیدبهزاد طباطبایی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
نام انگلیسی : fuel cell analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تست پیل سوختی 125 وات W بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فعلسازی توسط آزمايشگاه ۳,۵۰۰,۰۰۰
هر تست توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
معصومه جواهری استاديار ۰۲۱-۸۰۱۱۰۰۱ext ۴۴۲۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
نام انگلیسی : Brunauer, Emmett and Teller surface area and porosity analyzer
نام اختصاری : BET 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

نمونه های با سایزدرشت قابل اندازه گیری نمی باشد

توضیحات :

ارائه منحنی جذب و واجذب اندازه گیری سطح ویژه به روش BJH CI DH اند

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سطح ویژه مترمكعب بر گرم 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
با توزیع تخلخل زیر 100 نانو و منحنی جذب و واجذب توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ شنبه تا چهارشنبه
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ملیحه غفاری - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
نام انگلیسی : Brunauer, Emmett and Teller surface area and porosity analyzer
نام اختصاری : BET 
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

پودرهای با اندازه بالا بعلت سطح ویژه پایین قابل اندازه گیری نمی باشد

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سطح ویژه مترمكعب بر گرم 0/01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سطح ویژه پودرها توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ شنبه تا چهارشنبه
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ شنبه تا چهارشنبه
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سیدبهزاد طباطبایی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
نام انگلیسی : Simultaneous Thermal Analyzer
نام اختصاری : STA
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تغییرات وزن بر حسب درصد وزنی - دمای نمونه برحسب درجه سانتی گراد درجه سانتیگراد بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
از دمای محیط تا دمای 600 درجه سانتی گراد با نرخ گرمایش 10 درجه بر دقیقه توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
از دمای محیط تا دمای 600 درجه سانتی گراد با نرخ گرمایش 5 درجه بر دقیقه توسط آزمايشگاه ۱,۱۰۰,۰۰۰
از دمای محیط تا دمای 1200 درجه سانتی گراد با نرخ گرمایش 10 درجه بر دقیقه توسط آزمايشگاه ۱,۴۰۰,۰۰۰
از دمای محیط تا دمای 900 درجه سانتی گراد با نرخ گرمایش 5 درجه بر دقیقه توسط آزمايشگاه ۱,۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ماندانا شیخانی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
نام انگلیسی : X-Ray Diffraction Spectrometer 
نام اختصاری : XRD 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

طیف گیری از نمونه های پودری و بالعکس

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پراش اشعه x (Count/sec -آنگستروم) 0.03 d
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اسکن نرمال بین 5 تا 80 درجه توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
اسکن سفارشی توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ شنبه تا چهارشنبه
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدی حبیبی -------- -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
نام انگلیسی : X-Ray Diffraction Spectrometer 
نام اختصاری : XRD 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

-

توضیحات :

-

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
طیف XRD بدون شناسایی توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
طیف XRD بدون شناسایی توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
طیف XRD و شناسایی فازها توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نوشین جعفری كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
نام انگلیسی : X-Ray Diffraction Spectrometer 
نام اختصاری : XRD 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

اندازه گیریطیف گیری و شناسایی نمونه های کریستالی به صورت پودر و بالک

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
d و شدتهای مربوطه آنها در کریستالها برحسب ... آنگستروم 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اسکن نرمال بین 5 تا 80 درجه توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
اسکن سفارشی هر 30 دقیقه توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
شناسایی فازی نمونه به ازای هر فاز توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ شنبه تا چهار شنبه
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سیامک نورائی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

اندازه گیری غلظت عناصر در نمونه مورد نظر

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت عنصر ppm-ppb بستگی به عنصر دارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز عناصر اصلی و فرعی تا 5 عنصر هر عنصر توسط آزمايشگاه ۱۷۰,۰۰۰
آنالیز عناصر اصلی و فرعی 5 تا 10 عنصر هر عنصر توسط آزمايشگاه ۱۶۰,۰۰۰
آنالیز عناصر اصلی و فرعی بیش از 10 عنصر هر عنصر توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
انحلال اسیدی برای هر نمونه توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
انحلال اسیدی با HF برای هر نمونه توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
ذوب قلیایی توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ شنبه تا چهار شنبه
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
روح اله کاشانکی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
نام انگلیسی : X-Ray Fluorescence Spectrometer 
نام اختصاری : XRF
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد وزنی عناصر درصد -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز نیمه کمی نمونه و ارائه نتایج بصورت عنصری یا اکسیدی توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
آنالیز نیمه کمی نمونه و ارائه نتایج بصورت عنصری یا اکسیدی توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
آنالیز نیمه کمی نمونه و ارائه نتایج بصورت هم عنصری و هم اکسیدی توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ شنبه تا چهارشنبه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ثریا برنای زنوزی - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
نام اختصاری : FTIR 
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
MID AND FAR ppm بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نمونه های جامد و مایع در مد MID هرنمونه توسط آزمايشگاه ۳۲۰,۰۰۰
نمونه های جامد و مایع در مد FAR هرنمونه توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نادی شجاعی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جذب نقطه ای و طیف nm بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جذب نقطه ای توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
طیف توسط آزمايشگاه ۱۷۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم یاوری كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بررسی طیف نوری محلولها Absorbance چهار رقم اعشار
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جذب و عبور مایع همراه با نمونه استاندارد حجم نمونه50 میلی لیتر توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
جذب و عبور مایع همراه بدون نمونه استاندارد حجم نمونه50 میلی لیتر توسط آزمايشگاه ۲۶۰,۰۰۰
درصد عبور پوشش بر روی زیرلایه شفاف به ابعاد 1 در 15 در 30 میلی متر هر نمونه توسط آزمايشگاه ۱۸۰,۰۰۰
تعیین غلظت همراه با 3 نمونه استاندارد به حجم 50 سی سی هر نمونه توسط آزمايشگاه ۱۸۰,۰۰۰
آماده سازی برای نمونه های نانو پودر برای هموژن سازی آنها در حلال توسط آزمايشگاه ۷۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فرزانه زمانی تكنسين -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
نام انگلیسی : Luminescence Spectrophotometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف نوری ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هر نمونه توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رقیه نعمتی كارشناس -
نام انگلیسی : Gas Chromatograph-Mass Spectrometr 
نام اختصاری : GC-MS 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

این دستگاه برای مواد قابل تبدیل به گاز و ترجیحا مواد الی می باشد و مواردیکه نقطه جوش معین نیست یا در مخلوط آنها آب موجود است، قابل اندازه گیری نیست.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین اجزا ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مخلوط با اجزا شناخته شده هر نمونه توسط آزمايشگاه ۱,۲۰۰,۰۰۰
مخلوط با اجزا ناشناخته شده هر نمونه توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
شناسایی اجزا با تعیین درصد توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ شنبه تا چهارشنبه
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
آذرمیدخت حسین نیا مربي ۰۲۶۱۶۲۸۰۰۳۶
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
نام اختصاری : HPLC 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کروماتوگرافی ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
HPLC با شرایط کروماتوگرافی مشخص ( با استفاده از حلالهای رایج: آب ، متانول ، استونیتریل) توسط آزمايشگاه ۱,۳۰۰,۰۰۰
HPLC با شرایط کروماتوگرافی نامشخص توسط آزمايشگاه ۳,۰۰۰,۰۰۰
آماده سازی اولیه ( باتوجه به نوع آماده سازی ) توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
در صورت ارائه حلال و انجام توسط مشتری (با تشخیص مسئول دستگاه) توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
اندازه گیری فورفورال در روغن ترانسفورماتور با استاندارد D5837 هر نمونه توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
کتایون کریمیان كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
نام انگلیسی : Ion Chromatograph
نام اختصاری : IC 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

صرفا جهت اندازه گیری کمی آن دسته از یون هایی که در نتیجه انحلال تبدیل به یون در محلول گردند.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آیون ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
با آماده سازی توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
بدون آماده سازی توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محبوبه بنی فاطمی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
نام انگلیسی : DC Magnetron Sputtering 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پوشش دهی ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
لایه نشانی فلز و غیر فلز با تارگت 3 اینچی 100 نانومتر یا یک ساعت هر کدام زوتر فرا برسد تحت اتمسفر کنترل شده (در صورت ارایه تارگت توسط مشتری)- (40%+ به ازای 100 نانومتر اضافی یا ساعات بعدی) *** توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
لایه نشانی فلز و غیر فلز با تارگت 3 اینچی 100 نانومتر یا یک ساعت هر کدام زوتر فرا برسد (در صورت ارایه تارگت توسط مشتری)- (40%+ به ازای 100 نانومتر اضافی یا ساعات بعدی) توسط آزمايشگاه ۱,۶۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سحر طیب طاهر - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

باکسی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
عملیات حرارتی ------ درجه سانتیگراد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کوره باکسی تا 1200 درجه با یک ساعت ماندگاری (هرساعت اضافه 20% +) توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
کوره باکسی تا 1400 درجه با یک ساعت ماندگاری (هرساعت اضافه 20% +) توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
کوره باکسی تا 1700 درجه با یک ساعت ماندگاری (هرساعت اضافه 20% +) توسط آزمايشگاه ۱,۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
نام انگلیسی : Tube Furnace
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

تیوبی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
عملیات حرارتی ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کوره تیوبی تا 1000 درجه با یک ساعت ماندگاری تحت کنترل اتمسفر هیدروژن ، آرگون و نیتروژن (هرساعت اضافه 20% +) توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
کوره تیوبی تا 1400 درجه با یک ساعت ماندگاری تحت کنترل اتمسفر هیدروژن (هرساعت اضافه 20% +) توسط آزمايشگاه ۱,۴۰۰,۰۰۰
کوره تیوبی تا 1400 درجه با یک ساعت ماندگاری تحت کنترل اتمسفر نیتروژن ، آرگون (هرساعت اضافه 20% +) توسط آزمايشگاه ۱,۲۰۰,۰۰۰
کوره تیوبی تا 1000 درجه تحت خلاء هر ساعت (هرساعت اضافه 20% +) توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
کوره تیوبی کاربید سیلیسیم 1500 درجه تحت خلاء تا 5- 10 تور هر ساعت (+20% برای ساعت اضافی) توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
نام انگلیسی : Differential Scanning Calorimeter 
نام اختصاری : DSC 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

DSC

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز حرارتی ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
پیش تست در موارد تشخیص داده شده برای هر نمونه توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
در محدوده دمایی 150- تا 400 هر نمونه توسط آزمايشگاه ۱,۱۰۰,۰۰۰
در محدوده دمایی 150- تا 600 هر نمونه توسط آزمايشگاه ۱,۳۰۰,۰۰۰
دما بالا توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نوشین جعفری كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Hand Torch
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ساخت و بستن آمپول میلیمتر بستگی به نمونه دارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اجرت ساخت آمپول کوآرتز تا قطر 16 میلی متر توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
اجرت ساخت آمپول سه حبابه کوآرتز تا قطر 16 میلی متر توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
اجرت ساخت آمپول پیرکس تا قطر 16 میلی متر توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
اجرت بستن آمپول کوآرتز تحت خلاء تا قطر 16 میلی متر توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
اجرت بستن آمپول پیرکس تحت خلاء تا قطر 16 میلی متر توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
خلاء هر نمونه آمپول توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بهروز ضرغامی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
نام انگلیسی : Transmission Electron Microscope 
نام اختصاری : TEM 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

به‏ د‌لیل احتیاج به خلأ بالا نمونه ‏های بیولوژیکی را نمی‏توان با این د‌ستگاه بررسی کرد‌

توضیحات :

در حال حاضر تنها نمونه های پودری قابل بررسی هستند. تهیه نمونه های بال

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تصویر‌برد‌اری از ‌ریز ساختار د‌ر ‌بزرگنمائی‌ 103‌ ت nm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی مورفولوژی پودرها (هر نمونه) توسط آزمايشگاه ۴,۰۰۰,۰۰۰
برای نمونه های خاص توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵/۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵/۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵/۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵/۳۰ هر روز هفته
چهارشنبه ۸ ۱۵/۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فریدون حصاری استاديار ۹-۰۲۶۳۶۲۸۰۰۴۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
نام انگلیسی : Scanning Tunneling Microscope 
نام اختصاری : STM 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
پوشش دهی طلا توسط آزمايشگاه ۴۲۰,۰۰۰
آنالیز معمولی هر ساعت توسط آزمايشگاه ۹۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سحر طیب طاهر - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
نام انگلیسی : Fluorescence Microscope 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

اندازه گیری فواصل و مساحت نواحی در تصویر

زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۵:۳۰
نام انگلیسی : Atomic Force Microscope 
نام اختصاری : AFM 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

تهیه تصویر توپوگرافی از سطح مواد مختلف و تعیین زبری محدوده اسکن شده ا

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مد Contact دو یا سه بعدی هر تصویر توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
نمونه پودری توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
مد non contactدو یا سه بعدی هر تصویر توسط آزمايشگاه ۵۵۰,۰۰۰
LFM توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ شنبه تا چهار شنبه
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سحر طیب طاهر - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸