آزمایشگاه آلودگی هوا و عوامل فیزیکی
  • عضو قطعی
  • تهران تهران ,
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
  • سنجشگر اندازه ذرات دودکش
  • سنجشگر گاز دودکش 
  • سنجشگر گاز دودکش 
  • سنجش گر گرد و غبار محیطی
نام انگلیسی : Exhaust Particle Size Analyzer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ذرات دودکش mg/mL 10%
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
نام انگلیسی : Exhaust Gas Analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

به بروشور دستگاه مراجعه شود

توضیحات :

جهت آنالیز محصولات احتراق تا دمای 500 درجه

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
CO ppm 5
NO ppm 5
SO2 ppm 5
H2S ppm 2
O2 درصد 0.8
NO2 ppm 5
CO2 درصد 0.3
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز گاز دودکش توسط آزمايشگاه -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۳/۱۵
نام انگلیسی : Exhaust Gas Analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز گاز دودکش ppm 5 ppm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز گاز دودکش توسط آزمايشگاه -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۳/۱۵
نام انگلیسی : environmental dark analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
TSP,PM10,PM2.5 mg/L 1mg/m3
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری تعداد ذرات و مقدار ذرات در واحد حجم توسط آزمايشگاه -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۰/۱۵