آزمایشگاه آنالیز روغن کارگاهی
سال تاسیس : ۱۳۸۸
 • غیر عضو
 • البرز کرج ,
 • مدیر آزمایشگاه : نیکروز باقری
 • رابط آزمایشگاه : نیکروز باقری
 • تلفن : ۳۲۷۰۵۲۴۲-۰۲۶
 • نمابر : ۳۲۷۰۶۲۷۷-۰۲۶
 • http://www.aeri.ir
 • n.bagheri@areo.ir
زمینه های تخصصی : مکانیک آنالیز روغن موتور
نشانی آزمایشگاه : کرج. بلوار شهید فهمیده. روبروی بانک کشاورزی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
نشانی دفتر : کرج. بلوار شهید فهمیده. روبروی بانک کشاورزی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون نقطه اشتعال کوچک
 • آون
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیری قلیائیت روغن(TBN)
 • دوربین دیجیتال(Digital CCD camera)
 • سنجشگر ذرات آهنی
 • مخلوط کن هماتولوژی
 • میکروسکوپ نوری(OM)