مجموعه آزمایشگاه‌ها
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : کامران احمدی
 • رابط آزمایشگاه : نازلی دارخال
 • تلفن : ۰۲۱۶۶۷۳۶۵۸۴
 • نمابر : ۰۲۱۶۶۷۳۶۵۸۵
 • http://www.richt.ir
 • rcccr@richt.ir
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر، روبروی موزه ملی ایران، شماره 2، کد پستی 1136913431
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • برش مقاطع نازک
 • برش مقاطع نازک از سنگ
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی 
 • ساب دهنده و صیقل کننده
 • صاف کننده
 • صیقل دهنده
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی
 • میکروسکوپ پروبی روبشی
 • میکروسکوپ استریو
 • نورسنج شعله‌ای