مرکز خدمات آزمایشگاهی
سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمدرضا اجتهادی
 • رابط آزمایشگاه : محمد علی ورشابی
 • تلفن : ۰۲۱۶۶۱۶۶۲۴۶
 • نمابر : ۰۲۱۶۶۰۷۲۵۶۳
 • http://c-labs.sharif.ir
 • clab@sharif.edu
زمینه های تخصصی : خدمات آزمایشگاهی
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی
نشانی دفتر : تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • آب مقطرگیر
 • آزماینده امنیت
 • آزمون خستگی
 • آزمون کارایی و انطباق شبکه
 • آزمون کارایی و انطباق شبکه
 • آزمون مسیریاب و راه گزین
 • آسیاب اسپکس
 • آسیاب دیسکی
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • آون
 • آون
 • اتاقک بدون پژواک
 • اتاقک دستکش
 • اتاق واخنش
 • اتمایزر گازی
 • اتوکلاو
 • اکستروژن
 • الکتروریسی
 • الکتروریسی
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی
 • اندازه گیر اکسیژن محلول
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر سطح انتخابی سیگنال
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه‌گیر کلاس انتقال صوت
 • اندازه گیر گاز
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی
 • اندازه گیری زاویه تماس
 • اندازه گیری زاویه تماس
 • انکوباتور شیکردار
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پراش پرتو ایکس زاویه کوچک
 • پرس هیدرولیک
 • پروب فراصوت
 • پرینتر سه بعدی
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی 
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • تزریق پلاستیک
 • تفرق نور پویا
 • تفرق نور پویا
 • خشک کن انجمادی
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی
 • راکتور زیستی
 • راکتور فشار بالا
 • رئومتر
 • ربات انسان نما
 • ربات انسان نما
 • رزونانس مغناطیس هسته 
 • رسوب شیمیایی بخار
 • سانتریفیوژ
 • سنجش کل کربن آلی
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 
 • سنجشگر کل هیدروکربن های نفت
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس
 • طیف سنج تشدید پلاسمون سطحی موضعی
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج فوتوالکترون پرتو ایکس
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • طیف سنج موزبائر
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری لومینسانس
 • فریزر دمای پایین
 • فریزر دمای خیلی پایین
 • کدورت سنج
 • کروماتوگراف گازی دو بعدی
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • لایه‌نشانی به روش کند و پاش
 • لایه نشانی تبخیر فیزیکی
 • لایه نشانی تبخیر فیزیکی با پرتو الکترونی
 • لایه‌نشانی دورانی
 • لایه‌نشانی دورانی
 • لایه‌نشانی دورانی
 • لوله امپدانس
 • مخلوط کن
 • مغناطیس سنج
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری 
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری 
 • میکروسکوپ روبشی هم‌کانون لیزری
 • میکروسکوپ نوری
 • میکروسکوپ نوری
 • میکروسکوپ نیروی اتمی
 • نورسنج شعله‌ای 
 • نیتروژن ساز
 • هضم کجلدال
 • هود میکروبی
 • یخچال