مجموعه آزمایشگاه ها
نشانی آزمایشگاه : تهران، سعادت آباد، خیابان 24 متری فرهنگ، کوچه دوم شرقی، پلاک 9
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون کشش
 • آون
 • آون خلاء
 • الکتروفورز 
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • پروب فراصوت
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • حمام فراصوت
 • خشک کن انجمادی
 • خوانشگر الایزا
 • سابنده کوچک
 • شکل دهنده سوزن
 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کشنده میکرو پیپت
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • نورسنج زیستی
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)
 • همگن ساز