مجموعه آزمایشگاه ها
نشانی آزمایشگاه : تهران، سعادت آباد، خیابان 24 متری فرهنگ، کوچه دوم شرقی، پلاک 9
نشانی دفتر : تهران، سعادت آباد، خیابان 24 متری فرهنگ، کوچه دوم شرقی، پلاک 9
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون کشش
 • آون
 • آون خلاء
 • الکتروفورز 
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی (EC)
 • پروب مافوق صوت
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • حمام مافوق صوت
 • خشک کن سرمایشی
 • خوانشگر الایزا
 • ساب کوچک
 • شکل دهنده سوزن
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • فلوسایتومتر
 • کشنده میکرو پیپت
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • نورسنج زیستی
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR )
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR )
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز ریل تایم (RT-PCR)
 • همگن ساز
نام انگلیسی : Tensile Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

ضخامت شیتها باید حداقل 60 میکرومتر باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمودار Stress-Strain پاسكال یک رقم اعشار
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
برای هر نمونه 3 بار تکرار انجام میشود. هر نمونه باید در ابعاد یک در شش سانتی متر مربع بوده و ضخامت بالای 60 میکرومتر داشته باشد. توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۰ ۱۵ -
دوشنبه ۱۰ ۱۵ -
چهارشنبه ۱۰ ۱۵ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
..... ------ .....
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
با توجه به نمونه مورد نظر، زمان و دمای مناسب ست شده توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Vacuum Oven
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
...... ------ ....
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
با توجه به نمونه مورد نظر، زمان و دمای مناسب ست شده و خلا اعمال می شود. توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Electrophoresis 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
افزایش یا کاهش بیان ژن ------ کیفی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مشاهده نتیجه PCR از طریق الکتروفورز و مشاهده میزان نور دریافتی توسط رنگ مربوطه از طریق دستگاه UV Doc توسط آزمايشگاه ۷۵,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۱ ۱۸ -
یکشنبه ۱۱ ۱۸ -
دوشنبه ۱۱ ۱۸ -
سه شنبه ۱۱ ۱۸ -
چهارشنبه ۱۱ ۱۸ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : pH Meter 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
p H محلول ------ 001/0 ±
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیریp H محلول های پلیمری و آبی توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۶ -
یکشنبه ۹ ۱۶ -
دوشنبه ۹ ۱۶ -
سه شنبه ۹ ۱۶ -
چهارشنبه ۹ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Viscometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

ویسکومتری مایعات توسط دستگاه انجام میشود. حداقل نمونه مورد نظر 10 سی سی است.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ویسکوزیته مایعات Cps/deg یک رقم اعشار
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
حداقل ده سی سی محلول مورد نظر برای انجام تست مورد نیاز است. ویسکومتری در دمای 30 درجه و با متد چرخشی و اندازه گیری گشتاور انجام میشود. فایل نهایی حاوی اطلاعات مربوط به خواص رئولوژیکی نمونه در یک بازه زمانی معین و طبق برنامه ریزی ارئه شده به دستگاه خواهد بود. توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۰ ۱۵ -
دوشنبه ۱۰ ۱۵ -
چهارشنبه ۱۰ ۱۵ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Electrical Conductivity Meter
نام اختصاری : EC
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هدایت سنجی محلول µS/cm 001/0 ±
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری هدایت الکتریکی محلول های پلیمری و آبی – ارائه خدمات برای پلیمرهای با حلال اسیدی (p H<4) مقدور نیست. توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۶ -
یکشنبه ۹ ۱۶ -
دوشنبه ۹ ۱۶ -
سه شنبه ۹ ۱۶ -
چهارشنبه ۹ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Ultrasonic Probe
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شکست پروتئین- هموژن و دیسپرس کردن محلول ------ ......
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
توان دستگاه قابل تنظیم است. دستگاه مجهز به سنسور دما است. محدوده حجم نمونه : 2-50 ml ارائه خدمات برای نمونه های اسیدی (p H<4) امکان پذیر نیست. توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۶ -
یکشنبه ۹ ۱۶ -
دوشنبه ۹ ۱۶ -
سه شنبه ۹ ۱۶ -
چهارشنبه ۹ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Gel Documentation
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
افزایش یا کاهش بیان ژن ------ کیفی- بر اساس میزان نور مشاهده شده
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بعد از الکتروفورز، مشاهده میزان نور دریافتی توسط رنگ مربوطه از طریق دستگاه UV Doc توسط آزمايشگاه ۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۱ ۱۸ -
یکشنبه ۱۱ ۱۸ -
دوشنبه ۱۱ ۱۸ -
سه شنبه ۱۱ ۱۸ -
چهارشنبه ۱۱ ۱۸ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Ultrasonic Bath 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دیسپرس کردن محلول ------ ......
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
توان دستگاه قابل تنظیم است. دستگاه مجهز به سنسور دما است. توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۶ -
یکشنبه ۹ ۱۶ -
دوشنبه ۹ ۱۶ -
سه شنبه ۹ ۱۶ -
چهارشنبه ۹ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Freeze Dryer 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
در برخی موارد تخلخل سنجی قابل اندازه گیری می باشد درصد .....
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
با توجه ماده و حلال مورد استفاده، برنامه لازم جهت فریز درایینگ نمونه ها به دستگاه داده می شود. توسط آزمايشگاه ۷۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Elisa Reader 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
...... nm ......
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جذب پلیت های الایزا از طول موج 450 الی 630 توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۶ -
یکشنبه ۹ ۱۶ -
دوشنبه ۹ ۱۶ -
سه شنبه ۹ ۱۶ -
چهارشنبه ۹ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Micro Grinder
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
.... ------ ....
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ساخت نیدل میکرواینجکشن توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۳ ۱۷ -
دوشنبه ۱۳ ۱۷ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Micro Forge
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
.... ------ .....
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ساخت نیدل میکرواینجکشن توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۳ ۱۷ -
دوشنبه ۱۳ ۱۷ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
...... ------ ......
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
با توجه به نمونه مورد نظر، زمان و شدت تابش مناسب اعمال می شود. توسط آزمايشگاه ۷۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Flow Cytometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سلول درصد یک پارتیکل از مجموع پارتیکل
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سنجش های مرتبط با ایمونوفنوتایپی _آپاپتوزیس _ تیتراسیون ویروس _ سیکل سلولی توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۷ -
یکشنبه ۹ ۱۷ -
دوشنبه ۹ ۱۷ -
سه شنبه ۹ ۱۷ -
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
پنج شنبه ۹ ۱۷ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Micropipette Puller
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
..... ------ .....
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ساخت نیدل میکرواینجکشن توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۳ ۱۷ -
دوشنبه ۱۳ ۱۷ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : MicroCentrifuge
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رسوب دهی ------ کیفی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
برای انجام مرحله رسوب گیری در RNA Extraction توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۱ ۱۸ -
یکشنبه ۱۱ ۱۸ -
دوشنبه ۱۱ ۱۸ -
سه شنبه ۱۱ ۱۸ -
چهارشنبه ۱۱ ۱۸ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Fluorescence Microscope 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فلورسانس نمونه های فلورسانس کننده ------ ........
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
گرفتن تصویر از سطح نمونه توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۳۰ ۱۷ -
یکشنبه ۹:۳۰ ۱۷ -
دوشنبه ۹:۳۰ ۱۷ -
سه شنبه ۹:۳۰ ۱۷ -
چهارشنبه ۹:۳۰ ۱۷ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Biophotometer 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
Optical Density ميكرو گرم کمی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری میزان ماکرومولکولها توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۱ ۱۸ -
یکشنبه ۱۱ ۱۸ -
دوشنبه ۱۱ ۱۸ -
سه شنبه ۱۱ ۱۸ -
چهارشنبه ۱۱ ۱۸ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : PCR 
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
افزایش یا کاهش بیان ژن ------ کیفی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ازدیاد مقادیر جزیی DNA یا RNA ومشاهده نتیجه از طریق الکتروفورز توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۱ ۱۸ -
یکشنبه ۱۱ ۱۸ -
دوشنبه ۱۱ ۱۸ -
سه شنبه ۱۱ ۱۸ -
چهارشنبه ۱۱ ۱۸ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : PCR 
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
افزایش یا کاهش بیان ژن ------ کیفی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ازدیاد مقادیر جزیی DNA یا RNA ومشاهده نتیجه از طریق الکتروفورز توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۱ ۱۸ -
یکشنبه ۱۱ ۱۸ -
دوشنبه ۱۱ ۱۸ -
سه شنبه ۱۱ ۱۸ -
چهارشنبه ۱۱ ۱۸ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : PCR 
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
افزایش یا کاهش بیان ژن ------ کیفی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ازدیاد مقادیر جزیی DNA یا RNA ومشاهده نتیجه از طریق الکتروفورز توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۱ ۱۸ -
یکشنبه ۱۱ ۱۸ -
دوشنبه ۱۱ ۱۸ -
سه شنبه ۱۱ ۱۸ -
چهارشنبه ۱۱ ۱۸ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Real Time Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : RT-PCR
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , اندازه , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
CT ------ کمی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مشاهده لحظه به لحظه فرایند تکثیر اسید نوکلئیک است. با اندازه گیری شدت نور فلورسانس در انتهای هر سیکل، نهایتا یک منحنی بدست می آید. سپس با استفاده از نمودارهای استاندارد، غلظت DNA هدف در نمونه مورد مطالعه محاسبه می شوند. توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۱ ۱۸ -
یکشنبه ۱۱ ۱۸ -
دوشنبه ۱۱ ۱۸ -
سه شنبه ۱۱ ۱۸ -
چهارشنبه ۱۱ ۱۸ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
نام انگلیسی : Homogenizer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
......... ------ .....
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
دیسپرس کردن محلول های سرامیک و کربن توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۶ -
یکشنبه ۹ ۱۶ -
دوشنبه ۹ ۱۶ -
سه شنبه ۹ ۱۶ -
چهارشنبه ۹ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳