مجموعه آزمایشگاه ها
 • عضو قطعی
 • هرمزگان بندر عباس ,
 • مدیر آزمایشگاه : سلما مهدیزاده
 • رابط آزمایشگاه : الهام کاظمی پور
 • تلفن : ۰۷۶۳۳۳۵۲۴۲۰-۲۱
 • نمابر : ۰۷۶۳۳۳۳۰۳۰۲
 • kajhormozganlab@gmail.com
نشانی آزمایشگاه : ستان هرمزگان،شهرستان بندر عباس،بلوار امام خمینی،خیابان آزادگان،کوچه22،پلاک 16
نشانی دفتر : 16
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آون
 • آون
 • آون
 • آون
 • آون
 • اتوکلاو
 • ارتعاش سنج
 • اکسیژن سنج
 • اندازه گیر استرس حرارتی
 • اندازه گیر پرتو مرئی-فرابنفش
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر ترکیب آلی فرار
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر گاز محیطی
 • اندازه گیر میدان الکتریکی
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی
 • اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی
 • اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی
 • انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی
 • انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی
 • انکوباتور یخچالدار
 • بادسنج پره ای
 • پلاروگرافی 
 • پمپ نمونه بردار هوا
 • پمپ نمونه برداری گاز
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام آب
 • دزیمتر صدا
 • روشنایی سنج
 • روشنایی سنج
 • سنجشگر اندازه ذرات دودکش
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • سیستم فیلتراسیون شیشه ای
 • شیکر
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • کدورت سنج
 • کروماتوگراف گازی
 • کوره الکتریکی
 • مخلوط کن
 • میکروسکوپ معکوس
 • میکروسکوپ نوری
 • میکروسکوپ استریو
 • نمایشگر ذرات گردوغبار محیطی
 • نورسنج شعله‌ای 
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هضم کجلدال
 • هود لامینار