مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۸۶
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی خاکپور
 • رابط آزمایشگاه : محمد حسن نخجوانی
 • تلفن : ۰۲۱۶۶۵۶۶۲۲۵- ۶۶۴۲۶۱۳۷-۶۶۴۳۹۸۷۴
 • نمابر : ۰۲۱۶۶۵۶۶۲۲۶
 • http://WWW.AFA-CO.ir
 • A.F.AZMA@gmail.com
زمینه های تخصصی : نمونه برداری از منابع آب (رودخانه ها، چاهها، دریاچه های طبیعی و مصنوعی و دریاها) نمونه برداری از خاک، هوا و پسماند صنایع و محیطهای طبیعی اندازه گیری آلاینده های موجود در هوا، آب و پساب، خاک و پسماند و مواد غذایی آزمایش آب استخر، آب چاه، آب رودخانه و دریاچه؛ آزمایش فاضلاب و پساب صنعتی؛ آزمایش پسماند و سیستم بی خطرساز بیمارستانی؛ آزمایش هوای محیطی و دودکشهای صنعتی؛ آزمایش خاک؛ سنجش تراز آلودگی صوتی
نشانی آزمایشگاه : استان تهران، شهر تهران، بلوار کشاورز، نبش جمالزاده شمالی، ساختمان شماره 414، واحد 3
نشانی دفتر : استان تهران، شهر تهران، بلوار کشاورز، نبش جمالزاده شمالی، ساختمان شماره 414، واحد3
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون انعقاد
 • آون
 • اتوکلاو
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی
 • اندازه گیر اکسیژن محلول
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن
 • انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی
 • انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی
 • انکوباتور 
 • ترازوی دیجیتال
 • تور پلانکتون
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج نوری
 • کدورت سنج
 • کروماتوگراف گازی
 • کلنی شمار
 • کوره الکتریکی
 • میکروسکوپ نوری
 • نمونه بردار گراب ون وین