آزمایشگاه مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۹۴
 • عضو قطعی
 • کرمانشاه کرمانشاه ,
 • مدیر آزمایشگاه : مصطفی فیضی
 • رابط آزمایشگاه : شعله خضری
 • تلفن : ۰۸۳۳۸۳۲۶۲۱۰
 • نمابر : ۰۸۳۳۸۳۲۶۲۱۰
 • http://www.razi.ac.ir
 • razi.centrallab@yahoo.com
زمینه های تخصصی : .
نشانی آزمایشگاه : استان کرمانشاه،کرمانشاه،باغ ابریشم،دانشگاه رازی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • استخراج گر سوکسله
 • اندازه گیر تراکم
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی 
 • خشک کن انجمادی
 • رزونانس مغناطیس هسته 
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • کروماتوگراف گازی
 • کروماتوگراف گازی
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 
 • کوره الکتریکی
 • میکروسکوپ نیروی اتمی
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان
 • هضم کجلدال