مجموعه آزمایشگاه ها
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : اعظم السادات مشکانی
 • رابط آزمایشگاه : هنگامه خزایی
 • تلفن : ۰۲۱۵۵۵۰۳۵۸۴-۷
 • نمابر : ۰۲۱۵۵۵۰۳۵۸۳
 • http://www.khatamlabgroup.com
 • a_nasserzadeh@yahoo.com
نشانی آزمایشگاه : تهران، انتهای خانی آبادنو، ضلع شمالی بزرگراه آزادگان،‌ ،‌ میدان مرکزی میوه و تره بار، فاز 1، ساختمانمدیریت مرکزی، آزمایشگاه مرجعان خاتم
نشانی دفتر : تهران، انتهای خانی آبادنو، ضلع شمالی بزرگراه آزادگان،‌ ،‌ میدان مرکزی میوه و تره بار، فاز 1، ساختمانمدیریت مرکزی، آزمایشگاه مرجعان خاتم
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • آب مقطرگیر
 • آسیاب
 • آسیاب خمیر کننده
 • آون
 • آون
 • آون
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • استخراج گر سوکسله
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی (EC)
 • اندازه گیری نقطه انجماد
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • پمپ کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC pump)
 • پمپ کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC pump)
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • چربی سنج
 • چرخ گوشت
 • چگالی سنج
 • حمام آب
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر رطوبت
 • شستشوگر الایزا
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • فریزر دمای پایین
 • کجلدال
 • کجلدال
 • کروماتوگراف گازی دو بعدی (GC&GC)
 • کشنده میکرو پیپت
 • کشنده میکرو پیپت
 • کشنده میکرو پیپت
 • کشنده میکرو پیپت
 • کمپروسور هوا
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • کولیس دیجیتالی
 • گردبادی
 • گردبادی
 • گرم کننده
 • لرزاننده
 • مایکروویو
 • مخلوط کن
 • میکروسکوپ نوری (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • یخچال
 • یخچال
 • یخچال
 • یخچال
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Water Distiller
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Mill
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Slurry Miller
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Autoclave
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Autoclave
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Autoclave
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Soxhlet Extractor
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : pH Meter 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Abbe Refractometer 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Electrical Conductivity Meter
نام اختصاری : EC
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : freezing point measurement
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Incubator 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Incubator 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatography pump
نام اختصاری : HPLC pump
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه رضایی هروکی - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatography pump
نام اختصاری : HPLC pump
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آفلاتوکسین B&G توسط آزمايشگاه -
اکراتوکسین توسط آزمايشگاه -
داکسی نیوالنول توسط آزمايشگاه -
زیرالنون توسط آزمايشگاه -
آفلاتوکسین M1 توسط آزمايشگاه -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Rotary Evaporator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Fat determinator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Meat Mincer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Densitometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Water Bath
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
نام انگلیسی : Moisture Analyzer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Elisa washer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Low Temperature Freezer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Kjeldahl
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Kjeldahl
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Two-dimensional Gas chromatograph
نام اختصاری : GC&GC
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Micropipette Puller
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Micropipette Puller
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Micropipette Puller
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Micropipette Puller
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Air compressor
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Digital caliper
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Vortex
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
نام انگلیسی : Vortex
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
نام انگلیسی : Heater
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Shaker
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Microwave
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Mixer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Optical Microscope
نام اختصاری : OM
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Magnetic Hot Plate Stirrer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Refrigerator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Refrigerator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Refrigerator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Refrigerator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱