مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۷۸
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : شهین احمدیان
 • رابط آزمایشگاه : مهشید شفیع زاده
 • تلفن : ۶۱۱۱۳۳۸۸-۶۱۱۱۳۳۸۱-۶۱۱۱۳۳۸۰
 • نمابر : ۶۶۴۰۴۶۸۰
 • http://www.ibb.ut.ac.ir/emlab
 • ahmadian@ibb.ut.ac.ir
زمینه های تخصصی : آماده سازی نمونه جهت مشاهده با میکروسکپ الکترونی-DLS - چگالی سنجی- طیف سنجی فرابنفش-CD - اندازه گیری کشش سطحی- DSC- ولت سنجی الکتروشیمیایی- ITC
نشانی آزمایشگاه : تهران - خیابان انقلاب- پردیس مرکزی دانشگاه تهران- پردیس علوم - مرکز تحقیقات بیوشیمی بیو فیزیک آزمایشگاههای میکروسکپ الکترونی مرکز IBBو شیمی فیزیک IBBو تجهیزات عمومی IBB
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • اندازه گیر کشش سطحی
 • برش مقاطع بسیار نازک
 • پوشش دهنده یونی 
 • تبخیرکننده در خلاء
 • تفرق نور پویا (DLS)
 • طیف سنج دورنگ نمای دورانی (CD)
 • طیف سنج مادون قرمز  (IR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • عیار گیر گرماسنجی هم‌دما
 • گرماسنج روبشی تفاضلی  (DSC )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری  (TEM )
نام انگلیسی : Tensiometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

نمونه ها به صورت محلول مورد استفاده قرار می گیرند. حلال می تواند آبی ی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کشش سطحی، کشش بین سطحی، CMC ، رفتار جذبی ------ 0.01 دین/سانتیمتر(dyne/cm)
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه نمودارهای تغییرات نیرو -زمان) با امکان اعمال تمام برنامه های مختلف و برنامه های ریاضی و تفسیر آنها توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
نام انگلیسی : Ultramicrotome
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , اندازه , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

اولترا میکروتوم قابلیت برشگیری های نازک از 100-70 نانومتر را دارد.

توضیحات :

این دستگاه قادر به تهیه برشهای نازک و نسبتا نازک از نمونه های بیولوژیک و پلیمری می باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهیه برشهای بسیارنازک از انواع نمونه های بیولوژیک و پلیمری سخت nm در حد 100-70 نانومتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آماده سازی و برشگیری از نمونه های نانو پلیمری نرم (فیلم و پودر...) توسط آزمايشگاه ۱,۸۰۰,۰۰۰
آماده سازی و برشگیری از نمونه های نانو پلیمری سخت توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
آماده سازی کامل و برشگیری از نمونه های بیولوژیک بافتی بصورت بلوکهای رزینی توسط آزمايشگاه ۲,۵۰۰,۰۰۰
آماده سازی و برشگیری از نمونه های نانوکامپوزیت نسبتا نرم توسط آزمايشگاه ۱,۷۰۰,۰۰۰
برشگیری از بلوک های آماده بیولوژیک توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
آماده سازی کامل و برشگیری از نمونه های بیولوژیک سوسپانسیونی بصورت بلوکهای رزینی توسط آزمايشگاه ۳,۰۰۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهین احمدیان استاد ۰۲۱۶۶۹۵۶۹۸۳
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
نام انگلیسی : Ion Coater 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : ساير
محدودیت های دستگاه :

دستگاه فقط دارای کاتد پلاتین و طلا می‌باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
لایه پوشانی در ضخامت های مختلف از 3 نانومتر به بالا nm ضخامت های مختلف از 3 نانومتر
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهین احمدیان استاد ۰۲۱۶۶۹۵۶۹۸۳
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
نام انگلیسی : Vacuum Evaporator 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , اندازه , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : ساير
محدودیت های دستگاه :

دستگاه فاقد سیستم دیجیتال کریستال کوارتز (برای اندازه‌گیری فوق العاده دقیق ضخامت پوشش) می‌باشد.

توضیحات :

نمونه ها باید آبگیری شده و خشک باشند.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
لایه پوشانی در ضخامت های مختلف از 5 نانومتر به بالا nm از 5 نانومتر به بالا
لایه پوشانی با انواع فلزات و کربن nm از حد 5 نانومتر به بالا
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهین احمدیان استاد ۰۲۱۶۶۹۵۶۹۸۳
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
نام انگلیسی : Dynamic Light Scattering
نام اختصاری : DLS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

نمونه آنالیزی بشکل دیسپرس شده در یک حلال (با ویسکوزیته و رفرکتیو ایندک

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سایز ذره- پتانسیل زتا nm 0.1 نانومتر-0.01 میلی ولت
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سایز ذرات 1 تا 6000 نانومتر توسط آزمايشگاه ۵۵۰,۰۰۰
اندازه گیری پتانسیل زتا توسط آزمايشگاه ۵۵۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سعید اکبریان كارشناس ۰۲۱۶۱۱۱۳۳۸۸
مینا اوینی كارشناس ۰۲۱۶۱۱۱۳۴۴۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
نام انگلیسی : Circular Dichroism Spectrometer
نام اختصاری : CD
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری چرخش نور راست گرد و چپ گرد ------ 0.01mdeg
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه نمودارهای تغییرات چرخش نور-طول موج) با امکان اعمال برنامه های انتگرال گیری و تفسیر آنها توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
نام انگلیسی : Infrared Spectrometer
نام اختصاری : IR 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

فقط نمونه های بدون آب (جامد)

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه های جامد nm نانومتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نمونه های جامد توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی اکبر حاصلی کریم كارشناس ۰۲۱۶۱۱۱۳۳۸۸
مریم عاشورزاده كارشناس ۰۲۱۶۱۱۱۳۳۸۸
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

نمونه ها به صورت محلول مورد استفاده قرار می گیرند. حلال می تواند آبی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تغییرات جذب نور حاصل از برهمکنشها و واکنشهای بین ترکیب ------ 0.01 U
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ثبت نمودارهای تغییرات جذب-طول موج) با امکان اعمال برنامه های انتگرال گیری و تفسیر آنها توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
نام انگلیسی : Isothermal Titration Calorimeter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : ساير
توضیحات :

نمونه ها به صورت محلول مورد استفاده قرار می گیرند. حلال می تواند ابی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تغییرات حرارتی حاصل از برهمکنشها و واکنشهای بین ترکیبات ------ 100 نانو کالری بر ثانیه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
عطیه قاسمی كارشناس ۰۲۱۶۱۱۱۳۳۷۷
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
نام انگلیسی : Differential Scanning Calorimeter 
نام اختصاری : DSC 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

نمونه ها به صورت محلول مورد استفاده قرار می گیرند. حلال می تواند آبی ی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تغییرات حرارتی حاصل از برهمکنشها و واکنشهای بین ترکیبا ------ 1000 نانو وات
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه نمودارهای تغییرات حرارتی با امکان اعمال برنامه های انتگرال گیری و تفسیر آنها توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
نام انگلیسی : Scanning Electron Microscope
نام اختصاری : SEM
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
محدودیت های دستگاه :

با توجه به قدیمی بودن دستگاه و در دسترس نبودن لوازم یدکی لازم دستگاه در رزولوشن‌های پائین (2000 برابر) قابل استفاده است. دستگاه فاقد آنالیزر و پرینتر می‌باشد. به این دلیل خدمات در حد محدود ذکر شده تنها به مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ارائه می شود.

توضیحات :

بدلیل رزولوشن و بزرگنمایی پایین دستگاه قادر به ارائه سرویس نمی باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه‌گیری سطوح نمونه‌های بیولوژیکی و غیر بیولوژیکی µm 0.1-0.5
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آماده سازی نمونه های بیولوژیک بافتی توسط آزمايشگاه ۹۰۰,۰۰۰
ماده سازی نمونه های بیولوژیک سوسپانسیونی (باکتری- سلول- قارچ) توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهین احمدیان استاد ۰۲۱۶۶۹۵۶۹۸۳
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
نام انگلیسی : Transmission Electron Microscope 
نام اختصاری : TEM 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار , اندازه , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
محدودیت های دستگاه :

به دلیل قدیمی بودن دستگاه و در دسترس نبودن تجهیزات یدکی خدمات با رزولوشن پایین فقط به مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ارائه می شود.

توضیحات :

دستگاه بدلیل رزولوشن پایین قادر به ارائه تصاویر مناسب از نمونه ها نمی باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
برش‌های بسیار بسیار نازک از نمونه‌های بیولوژیکی و پلیمری و سوسپانسیونی nm برشها با ضخامت 100-70 nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آماده‌سازی نمونه های سوسپانسیونی (گرید فرموار/کربن کت شده) توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
آماده‌سازی نمونه‌های سوسپانسیونی(گرید فرموار/کربن کت شده و رنگامیزی) توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
آماده‌سازی نمونه‌های سوسپانسیونی (گرید فرموار کت شده) توسط آزمايشگاه ۶۵۰,۰۰۰
آماده سازی کامل نمونه های نانو بیولوژیک و بیولوژیک(شامل بافت جانوری-گیاه) توسط آزمايشگاه ۲,۵۰۰,۰۰۰
رنگامیزی برشهای قرار داده‌شده روی گرید توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
ماده سازی کامل نمونه های نانو بیولوژیک و بیولوژیک (سلول-باکتری) توسط آزمايشگاه ۳,۰۰۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهین احمدیان استاد ۰۲۱۶۶۹۵۶۹۸۳
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳