مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
سال تاسیس : ۱۳۷۰
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : ویدا سینا
 • رابط آزمایشگاه : علی صمدیان
 • تلفن : ۰۲۱۸۸۹۲۵۹۴۳ -۵۲
 • نمابر : ۰۲۱۸۸۹۳۷۸۵۸
 • http://www.rcii.ir
 • rcii@rcii.ir
زمینه های تخصصی : فعالیت پژوهشی و آزمون در آزمایشگاه های تخصصی زیر انجام میگردد: - آزمایشگاه کیفیت نرم‌افزار براساس استانداردسر ی ISO25000 - آزمایشگاه امنیت محصولات فناوری اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO15408 - آزمایشگاه رمزنگاری و امضاء دیجیتال و PKE - آزمایشگاه کارت هوشمند - آزمایشگاه ایمنی تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، صوتی و تصویری ، لوازم خانگی وپزشکی - آزمایشگاه ایمنی تجهیزات لیزری - آزمایشگاه EMC تجهیزات فناوری اطلاعات وارتباطات،صوتی وتصویری، لوازم خانگی وپزشکی - آزمایشگاه مقدار جذب انرژی بدن و سر (SAR) ازگوشی تلفن همراه و تجهیزات مشابه - آزمایشگاه ارزیابی تجهیزات RF - آزمایشگاه آزمون کارآیی و عملکرد منابع تغذیه و UPS - آزمایشگاه گیرنده تلویزیون دیجیتال - آزمایشگاه کارآیی تجهیزات و قطعات کامپیوتری - آزمایشگاه اندازه‌گیری مصرف انرژی تجهیزات اداری - آزمایشگاه کالیبراسیون الکتریکی - آزمایشگاه حفاظت در برابر نفوذ آب (IP) - آزمایشگاه باتری -آزمایشگاه ایمنی الکتریکی ولیزری اسباب بازی - آزمون EMC قطعات خودرو وموتور سیکلت
نشانی دفتر : تهران ، خیابان کریم خان زند ، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی) نبش رودسر ،پلاک 3 ، صندوق پستی : 3485 \ 15875،
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون جریان نشتی
 • آزمون حمله امنیت سایبری
 • آزمون سیم ملتهب
 • آزمون مصونیت هدایتی
 • اتاقک بدون پژواک
 • اندازه گیر توان
 • اندازه گیر توان لیزر
 • اندازه گیر توان و انرژی لیزر
 • اندازه گیر توان و انرژی لیزر
 • تقویت کننده
 • شبیه ساز تخلیه الکتریسیته ساکن
 • طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک  (UV-Vis-Nir)
 • لنز گیرنده کسینوسی نور
 • مولد رگباره و فراتاخت
 • مولد سیگنال بسامد رادیویی
نام انگلیسی : Leakage Current Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

فقط اندازگیری جریان نشتی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری جریان نشتی Amper میلی امپر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری جریان نشتی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ در طول همه روز های هفته
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
آنوشا شجاعیان پژوهشيار -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
نام انگلیسی : Cyber Security Attack Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

آزمون در ازمایشگاه

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
عکس العمل تجهیزات در مقابل حمله سایبری درصد حجمی یک درصد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
انجام ازمون امنیت تجهیزات ICTمطابق با استاندارد ]ُ[15408 توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهری یحیایی پژوهشيار -
نام انگلیسی : Glow Wire Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

در محیط ازمایشگاه ازمون باید انجام شود

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اشعال آوری درجه سانتیگراد 5 درجه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون اشتعال آوری قطعات توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
آنوشا شجاعیان پژوهشيار -
نام انگلیسی : Conducted Immunity Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
برای آزمون مصونیت تجهیزات ------ 1HZ-0.1 db
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
برای آزمون مصونیت تجهیزات توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ایرج ارقند پژوهشيار -
نام انگلیسی : Anechoic Chamber
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

فرکانس اندازه گیری تا 18 گیگا هرتس که این چمبر یا اتاقک بون پژواک تا 100 دبی شیلد شده است

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مصونیت تجهیزات در مقابل میدان های محیطی و تشعشعات تجهیزات را در این ات µV یک صدم
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مصونیت تجهیزات در مقابل میدان های محیطی و تشعشعات تجهیزات را در این اتاقک اندازه گیری کرد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ در تمام طول هفته درخواست پذیرفته می شود
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ایرج ارقند پژوهشيار -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
نام انگلیسی : Power meter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

در محیط آزمایشگاهی طبق دستور العمل مورد استفاده قرار می گردد

توضیحات :

برای بررسی مصرف انرژی مطابق با استاندارد تجهیزات it مورد استفاده قرار

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری مصرف انرژی W mW
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری مصرف انرژی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
آنوشا شجاعیان پژوهشيار -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
نام انگلیسی : Laser Power Meter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری توان تجهیزات که با لیزر کار می کنند W 0.1 میلی وات
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری توان تجهیزات که با لیزر کار می کنند توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ همه روزه هفته در خواست پذیرفت می شود
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی پوراکبر صفار پژوهشيار -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
نام انگلیسی : Laser Power and Energy Meter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
برای اندازه گیری توان انرژی تجهیزات لیزری کابرد دارد ژول 0.01 میلی ژول
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
برای اندازه گیری توان انرژی تجهیزات لیزری کابرد دارد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی پوراکبر صفار پژوهشيار -
نام انگلیسی : Laser Power and Energy Meter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

آزمون مشخصات توان لیزر واپتیک

توضیحات :

دستگاه قابل حمل بوده ودر محل نصب تجهیزات میتوان آزمون مشخصات توان لیز

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آزمون مشخصات توان و انرژی لیزر واپتیک W 0.01میلی وات
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون مشخصات توان و انرژی لیزر واپتیک توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی پوراکبر صفار پژوهشيار -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
نام انگلیسی : Amplifier
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

آمپلی فایر 80M-1GHZ با توان 100 وات

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
برای آزمون مصونیت تجهیزات در اتاقک بدون پژواک از این آمپلی فایر استفاد W وات
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
برای آزمون مصونیت تجهیزات در اتاقک بدون پژواک از این آمپلی فایر استفاده می شود توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ایرج ارقند پژوهشيار -
نام انگلیسی : Electrostatic Discharge Simulator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

تخلیه الکتریسته ساکن تا 32 کیلو ولت

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مصونیت در مقابل تخلیه الکتریسته ساکن تجهیزات HV 100 ولت
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مصونیت در مقابل تخلیه الکتریسته ساکن تجهیزات توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ همه روزهای هفته در خواست آزمون قبول می گردد
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ایرج ارقند پژوهشيار -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
نام انگلیسی : Ultraviolet-Visible -near infrared Spectrometer
نام اختصاری : UV-Vis-Nir
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

برای آزمون طیف مشخصات لیزر واپتیک استفاده می گردد

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رای آزمون طیف مشخصات لیزر واپتیک استفاده می گردد nm 0.01 نانو متر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
رای آزمون طیف مشخصات لیزر واپتیک استفاده می گردد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی پوراکبر صفار پژوهشيار -
نام انگلیسی : Cosine Receptor Lens
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آزمون مشخصات لیزر و اپتیک nm 0.01نانو متر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون مشخصات لیزر و اپتیک استفاده می گردد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی پوراکبر صفار پژوهشيار -
نام انگلیسی : Burst and Surge Generator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آزمون مصونیت تجهیزات در مقابل رگباره وفراتاخت HV 0.1Kv - 0.2Kv
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون مصونیت تجهیزات در مقابل رگباره و فراتاخت مطابق با استاندارد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ همه روز های هفته درخواست قبول می گردد
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ایرج ارقند پژوهشيار -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
نام انگلیسی : Radio frequency Signal Generator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

مولد سیگنال از 80MHZ-6GHZ

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مولد سیگنال از 80MHZ-6GHZ ------ 0.1 هرتس
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مولد سیگنال از 80MHZ-6GHZ توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ایرج ارقند پژوهشيار -