مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۸۶
 • عضو قطعی
 • فارس شیراز ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمد کوثری
 • رابط آزمایشگاه : محمد شجاعی فرد
 • تلفن : ۰۷۱-۳۶۱۹۱۵۰۷
 • نمابر : ۰۷۱-۳۶۱۹۱۵۰۷
 • lab@iaushiraz.ac.ir
زمینه های تخصصی : گیاهان دارویی و طب سنتی -فناوری نانو - نفت، گاز و ذغال سنگ-زیست‌فناوری
نشانی آزمایشگاه : شیراز-کیلومتر 5 جاده شهر صدرا-پردیس دانشگاه آزاد اسلامی
نشانی دفتر : شیراز-کیلومتر 5 جاده شهر صدرا-پردیس دانشگاه آزاد اسلامی- ساختمان مدیریت
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون جهندگی
 • آزمون کشش
 • آزمون میکروسختی
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • اسپکترو فلوریمتر
 • الکتروفورز 
 • اندازه گیر کلروفیل
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی (EC)
 • انکوباتور لرزاننده
 • انکوباتور 
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پلاروگرافی 
 • تجزیه وزن‌ سنجی گرمایی  (TGA )
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • دوربین نقشه برداری تئودولیت
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • سنجشگر جریان پذیری مذاب (MFR)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
 • طیف سنج نوری فلورسانس
 • فریزر دمای خیلی پایین
 • کروماتوگراف گازی (GC)
 • کوره الکتریکی
 • میکروسکوپ نوری (OM)
 • هات‌پلیت
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
نام انگلیسی : Resilience tester
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میرایی و رزیلیانس درصد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری میرایی و رزیلیانس قطعات لاستیکی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵.۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
امیر رمضان نژاد كارشناس -
نام انگلیسی : Tensile Testing
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کشش پاسكال ا گرم
خمش پاسكال ا گرم
فشار پاسكال ا گرم
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خواص فیزیکی و مکانیکی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
امیر رمضان نژاد كارشناس -
نام انگلیسی : Microhardness Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری سختی سطوح میلیمتر میلیمتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
9.8N , 4,9N , 2,94N , 1,96N 0,98N, 0,49N, 0N , 0,246 , 0 , 0,098N مکانیزم بارگزاری: اتوماتیک زمان بارگزاری: 0-60 sec بزرگنمایی میکروسکوپ:اندازه گیری 400برابر و مشاهده 100 برابر حداقل قدرت تفکیک اندازه گیری μm 0.0625 حداکثر ارتفاع نمونه: حدود mm 75 توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
امیر رمضان نژاد كارشناس -
نام انگلیسی : Autoclave
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
استریل مرطوب ظروف شیشه ای، محیط های کشت، ظروف آزمایشگاهی ------ -----------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
در سه حجم 55,25,75لیتری، دارای تایمر دیجیتال، محدوه دما 0-135 درجه سانتیگراد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجتبی جهانشاهی كارشناس -
نام انگلیسی : Autoclave
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
.. پاسكال ....
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل نمودن توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد رضا صولتی كارشناس -
نام انگلیسی : Spectrofluorometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف نشر nm .01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری طیف های نشر نمونه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد رضا صولتی كارشناس -
نام انگلیسی : Electrophoresis 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اسیدهای نوکلوییک، پروتیین ها و سایر بیوملکول ها bp( واحد بازی) ...
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جداسازی و تفکیک نوکلوییک اسیدها توسط آزمايشگاه -
نام انگلیسی : Chlorophyll Fluorometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سنجش غلظت کلروفیل و اندازه گیری میزان نیتروژن برگ و خاک بطور غیر مستقی ------ -----------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بدون آسیب زدن به گیاه -قابلیت رسم نمودار و نمایش در صفحه LCD -بسیار کوچک و پرتابل بوده و ضد آب می باشد-با قابلیت نصب به دیتالاگر-شامل کیف حمل-وزن 222 گرم توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حمید فتحی كارشناس -
نام انگلیسی : Electrical Conductivity Meter
نام اختصاری : EC
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اسیدیته محلول ها gr/mol ...
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
انهدازه گیری اسیدیته محلول ها توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حمید فتحی كارشناس -
نام انگلیسی : Shaker Incubator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اعمال دما توام با همزدن دور بر دقیقه ....
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همگن سازی سوسپانسیون ها و آمولاسیون ها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجتبی جهانشاهی كارشناس -
نام انگلیسی : Incubator 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد ...
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اعمال دمای مناسب برای رشد میکرواورگانیسم ها توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجتبی جهانشاهی كارشناس -
نام انگلیسی : Potentiostat & Galvanostat
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بررسی خوردگی-خواص خازنی و دی اکتریک ------ ----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
پتانسیل سنجی،تست های خوردگی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
امیر رمضان نژاد كارشناس -
نام انگلیسی : Trace Analyzer Polarography 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری غلظت عناصر و ترکیبات الکترواکتیو درصد درصد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غلظت عناصر و ترکیبات الکترواکتیو توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی توکلیان كارشناس -
نام انگلیسی : Thermogravimetric Analysis 
نام اختصاری : TGA 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تغییر جرم mg ا میکروگرم
تغییر کالری ------ ا میلی وات
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز حرارتی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
امیر رمضان نژاد كارشناس -
نام انگلیسی : Gel Documentation
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ژل Pixel (Voxel) ...
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عکسبرداری از ژل توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجتبی جهانشاهی كارشناس -
نام انگلیسی : Teodolite topographic camera
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
قابلیت انجام برنامه های متنوع نقشه برداری میلیمتر دقت اندازه گیری 5 میلیمتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
قابلیت انجام برنامه های متنوع نقشه برداری در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
پنج شنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
هادی فاطمی كارشناس -
نام انگلیسی : Refrigerated Centrifuge
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جداسازی ذرات مختلف حسب شیب چگالی در یک مایع دور بر دقیقه 15000دور
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جداسازی ذرات مختلف حسب شیب چگالی در یک مایع و یا جداسازی دو یا چند مایع با تراکم متفاوت توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجتبی جهانشاهی كارشناس -
نام انگلیسی : Melt rlow rate analyser
نام اختصاری : MFR
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری شاخص جریان پذیری مذاب ------ ......
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری شاخص جریان پذیری مذاب توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
امیر رمضان نژاد كارشناس -
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
نام اختصاری : FTIR 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف IR ------ ....
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شناسایی ترکیبات آلی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی توکلیان كارشناس -
نام انگلیسی : Ultraviolet Visible Spectrometer
نام اختصاری : UV-VIS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف جذب nm 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری طیف جذب توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد رضا صولتی كارشناس -
نام انگلیسی : Fluorescence Spectrophotometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جهت انجام بررسی های اسپکتروسکوپی نشر ترکیبات آلی، آلی-معدنی، پلیمر و.. ppm ppm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت انجام بررسی های اسپکتروسکوپی نشر ترکیبات آلی، آلی-معدنی، پلیمر و... به ازای تهییج مشخص به کار می رود توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی توکلیان كارشناس -
نام انگلیسی : Ultra Low Temperature Freezer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
برودت درجه سانتیگراد ...
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهداری نمونه های گیاهی توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجتبی جهانشاهی كارشناس -
نام انگلیسی : Gas Chromatograph
نام اختصاری : GC
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شناسایی اسیدهای چرب فرار (VFA)، هیدروکربن‌های آروماتیک حلقوی (PAH)، سم ppm ppm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شناسایی اسیدهای چرب فرار (VFA)، هیدروکربن‌های آروماتیک حلقوی (PAH)، سموم کلره، پروفایل اسیدهای چرب، بنزن تولوئن زایلن (BTX توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۴ -
یکشنبه ۸ ۱۴ -
دوشنبه ۸ ۱۴ -
سه شنبه ۸ ۱۴ -
چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی توکلیان كارشناس -
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ساخت نانو مواد و پخت مواد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
هادی فاطمی كارشناس -
نام انگلیسی : Optical Microscope
نام اختصاری : OM
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه ------ دارای عدسی های چشمی 4-10-40 و 100
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مشاهده و بررسی نمونه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین شمشیری كارشناس -
حسین شمشیری كارشناس -
نام انگلیسی : Hot Plate
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
محلول ها و سوسپانسیون ها دور بر دقیقه ...
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همگن سازی توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجتبی جهانشاهی كارشناس -
نام انگلیسی : Magnetic Hot Plate Stirrer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
--- ppm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همزن مغناطیسی در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۵ -
یکشنبه ۸ ۱۵ -
دوشنبه ۸ ۱۵ -
سه شنبه ۸ ۱۵ -
چهارشنبه ۸ ۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
امیر رمضان نژاد كارشناس -