مجموعه آزمایشگاه ها
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)، بعد از برج کوه نور، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشکده علوم نانو
حوزه فناوری مرتبط :