مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۸۴
سازمان مرتبط :
زمینه های تخصصی : آزمایشگاه همکار سازمان غذا ودارو-وزارت بهداشت (مجوز شماره: 253/4/د 1383) و سازمان استاندارد ملی ایران در ارائه خدمات آزمایشگاهی و تائیدیه مواد اولیه و محصولات از نظر خوراکی، بهداشتی وسلامتی، آموزش های تخصصی ومشاوره علمی در زمینه انواع پلیمرها بالاخص پلاستیک های بسته بندی و پوششهای خوراکی، تحقیقات علمی-کاربردی و ارائه دانش فنی در تولیدات صنعتی پلاستیکهای زیست تخریب پذیر ، پوششهای خوراکی، کامپوزیتهای چوب-پلاستیک و ضایعات پلاستیکی است.
نشانی آزمایشگاه : تهران بلوار کریمخان، اول پل حافظ، بعداز کوجه هورتاب پلاک 398 طبقه اول شرقی
نشانی دفتر : تهران بلوار کریمخان، اول پل حافظ، بعداز کوجه هورتاب پلاک 398 طبقه اول شرقی
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
  • آزمون خواص مکانیکی مواد(کشش، خمش و فشار) 
  • آزمون خواص مکانیکی مواد(کشش، خمش و فشار) 
  • آزمون مهاجرت
  • کروماتوگراف گازی دو بعدی