مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمدرضا برهانی
 • رابط آزمایشگاه : محمدرضا برهانی
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۷۹۹۱۶۷ - ۰۲۱۲۲۷۶۹۴۵۸ (داخلی ۴)-۰۹۱۵۱۲۴۷۶
 • نمابر : ۰۲۱۲۲۷۶۹۴۵۸
 • http://datfam-techmart.com
 • moh_brh65@yahoo.com
زمینه های تخصصی : در حوزه انرژی های نو - فناوری های همگرا ، بیوممتیک ، مواد پیشرفته و...
نشانی آزمایشگاه : تهران،ابتدای اتوبان بابایی شرق،جنب مترو نوبنیاد، گروه نخبگان شرکت توسعه دانشگاهی داتفام
نشانی دفتر : تهران،ابتدای اتوبان بابایی شرق،جنب مترو نوبنیاد،گروه نخبگان شرکت توسعه دانشگاهی داتفام
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آون
 • آون خلاء
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی (EC)
 • بیضی سنج
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پروب فراصوت
 • جریان سنج سوخت
 • رسوب شیمیایی بخار حرارتی (TCVD)
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر پیل سوختی
 • کوره الکتریکی
 • لایه‌نشانی به روش کند و پاش
 • میکرو برش دهنده
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM )
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
---- ------ -----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فیزیکی در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسن جهانگیری پژوهشيار -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
نام انگلیسی : Vacuum Oven
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

رنج دمایی از دمای محیط تا 200 درجه سانتیگراد تمام استیل با صفحه نمایشگر دیجیتال فشار واقعی از 5 الی 1100 میلی بار با سیستم ورودی کنترل شده دیجیتالی قابل برنامه ریزی برای هوا و گازهای خنثی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
---- ------ ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عملیات حرارتی تحت خلا تا دمای مشخص در اختيار قرار دادن دستگاه -
خشک کردن نمونه های مرطوب در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسن جهانگیری پژوهشيار -
نام انگلیسی : pH Meter 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
توضیحات :

سنجش PH محلول های شیمیایی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سنجش PH ppm --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری مقدار PH محلول توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمود تمدنی سرایی پژوهشيار -
نام انگلیسی : pH Meter 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سنجش میزان PH ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سنجش میزان اسیدی یا بازی بودن مواد توسط آزمايشگاه -
سنجش میزان اسیدی یا بازی بودن مواد در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمود تمدنی سرایی پژوهشيار -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
نام انگلیسی : Electrical Conductivity Meter
نام اختصاری : EC
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری میزان هدایت الکتریکی مواد ------ --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری میزان هدایت الکتریکی مواد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
نام انگلیسی : Ellipsometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار , اندازه , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

ناصافی سطح < λ/10 طیف اندازه گیری: 200 الی 2100 نانومتر

توضیحات :

شماره تماس مستقیم: 22970254-021 اپراتور : مهندس جان بزرگی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ضخامت، ضریب شکست و جذب طیف عبوری nm 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری و مدلسازی توسط آزمايشگاه ۲
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
نام انگلیسی : Potentiostat & Galvanostat
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

ولتامتری، طیف سنجی امپدانس، آمپرومتری و... با کاربرد در آنالیزهای خوردگی، باتری، ابرخازن، ترسیب الکتریکی و پیل سوختی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
الکتروشیمی عمومی Amper میکرون تا نانو
خوردگی V 10 ±
منابع انرژی، ابرخازن، باتری و ... Amper میکرون تا متر
لایه نشانی V 20 ±
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ولتامتری، طیف سنجی امپدانس، آمپرومتری و... در اختيار قرار دادن دستگاه ۴۵۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
قاسم اسکوئیان پژوهشيار -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
نام انگلیسی : Potentiostat & Galvanostat
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

ولتامتری، طیف سنجی امپدانس، آمپرومتری و... با کاربرد در آنالیزهای خوردگی، باتری، ابرخازن، ترسیب الکتریکی و پیل سوختی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کنترل ولتاژ (خوردگی) V ±10- 48
منابع انرژی، ابرخازن، باتری و ... Amper از 10 میکرون تا 800 میلی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ولتامتری، طیف سنجی امپدانس، آمپرومتری و... در اختيار قرار دادن دستگاه ۴۵۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
هادی حسینی پژوهشيار -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
نام انگلیسی : Ultrasonic Probe
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مکانیکی , فیزیکی , ساختار , اندازه W با توان 400 وات
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هموژن کردن محلول های نانوامولوسیون توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی حاتم پور پژوهشيار -
نام انگلیسی : fuel flow meter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

اندازه¬گیری مداوم مقاومت سلول بوسیله قطع جریان تجزیه و تحلیل اختیاری امپدانس داخلی به¬طور پیوسته اندازه¬گیری امپدانس 3 کانال به¬طور همزمان با استفاده از تمام سلول و الکترود رفرنس ورودی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری جریان Amper تا 125 آمپر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
رسم نمودار ولتاژ -جریان مجموعه غشاء الکترود پیل سوختی پلیمری هیدروژنی تا توان 500 وات توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
هادی حسینی پژوهشيار -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
نام انگلیسی : Thermal Chemical Vapor Deposition
نام اختصاری : TCVD
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

تهیه و ساخت لایه های نازک، نانو تیوب ها و نانو ساختارها

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
--- ------ ----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هیه و ساخت لایه های نازک، نانو تیوب ها و نانو ساختارها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجتبی مهیاری پژوهشيار -
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
--- ------ ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همگن سازی مواد نانو توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی حاتم پور پژوهشيار -
نام انگلیسی : fuel cell analyzer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری جریان Amper تا 125 آمپر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
رسم نمودار ولتاژ-جریان مجموعه غشا الکترود پیل سوختی پلیمری هیدروژنی تا توان 500 وات توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
قاسم اسکوئیان پژوهشيار -
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , اندازه , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
---- ------ ----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عملیات حرارتی در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجتبی مهیاری پژوهشيار -
نام انگلیسی : Sputter Coating
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

انجام لایه نشانی، اچ کردن، آنالیز عمقی نمونه و تولید نانوذرات فلزی و یا نیمه رسانا

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
--- ------ ----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
لایه نشانی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
پنج شنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجتبی مهیاری پژوهشيار -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
نام انگلیسی : Microcutter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

میکرو برش نمونه های متالوگرافی و سرامیکی

زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمدرضا برهانی پژوهشيار -
نام انگلیسی : Scanning Electron Microscope
نام اختصاری : SEM
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

بزرگنمایی برای تصاویر شارپ و واضح تا 100KX حداقل اندازه ذره 50 نانومتری خطای عنصر کربن حداقل تا 3 درصد وزنی اندازه گیری کمی با دتکتور WDS فعلا امکانپذیر نمی باشد نمونه های نارسانا توسط دستگاه اسپاترینگ پوشش دهی طلا صورت می گیرد

توضیحات :

دارای دتکتورهای SE، BSE، EDS، Lvstd و WDS دتکتور EDS مدل X-MAX 50 شرکت آکسفورد انگلستان دتکتور WDS مدل Wave 500 شرکت آکسفورد انگلستان شماره تماس مستقیم: 22970254-021 اپراتور:آقایان بابایی و صابری مقدم

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ریز ساختار مواد و قطعات nm تا 100000 برابر
آنالیز عنصری با دتکتور EDS درصد وزنی 0.5 درصد وزنی
آنالیز کیفی با دتکتور WDS (تفکیک پیک های م پوشانی) V با حد تفکیک 5ev
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عکسبرداری SE و BSE و آنالیز EDS توسط آزمايشگاه ۱,۸۰۰,۰۰۰
پوشش دهی طلا توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۸ ۱۸ -
دوشنبه ۸ ۱۸ -
سه شنبه ۸ ۱۸ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمدرضا برهانی پژوهشيار -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
نام انگلیسی : Atomic Force Microscope 
نام اختصاری : AFM 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

حداکثر ابعاد(طول و عرض ) قابل اندازه گیری 200*200 میکرومتر مربع می باشد اما ابعاد نمونه (طول و عرض) محدودیتی ندارد. از نظر ارتفاع نمونه تا 20 میلی مار هم قابل قبول می باش.انا ناهمواری های سطح نباید بیش از 15 میکرومتر باشد.

توضیحات :

برای تهیه تصویر AFM از دو مد AC و DC می توان استفاده کرد. این دستگاه قابلیت تهیه تصویر مغناطیسی ( مد MFM) را نیز دارد. شماره تماس مستقیم:22970254-021 اپراتور : آقای اکبر شریفی نیا

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مورفولوژی سطح nm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ارزیابی مورفولوژی سطح توسط آزمايشگاه ۱,۸۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ با هماهنگی قبلی
یکشنبه ۸ ۱۶ با هماهنگی قبلی
دوشنبه ۸ ۱۶ با هماهنگی قبلی
سه شنبه ۸ ۱۶ با هماهنگی قبلی
چهارشنبه ۸ ۱۶ با هماهنگی قبلی
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۲۷