مجموعه آزمایشگاه ها
 • عضو قطعی
 • فارس شیراز ,
 • مدیر آزمایشگاه : یونس مهدیزاده
 • رابط آزمایشگاه : سحر مهدی زاده
 • تلفن : ۰۷۱-۳۲۲۷۴۵۳۰
 • نمابر : ۰۷۱-۳۲۲۵۱۵۷۹
 • parhamgostar@yahoo.com
نشانی آزمایشگاه : استان فارس، شیراز، خیابان حر، کوچه ۱، پلاک ۵ ، ساختمان پرهام
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • آزمون درجه روشنایی
 • آون
 • آون
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • استخراج گر سوکسله
 • الک لرزان
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی(BOD Meter)
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی(BOD Meter)
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه‌گیر میزان کلروفیل
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • بورت دیجیتالی
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • تقطیر دستی
 • تقطیر دستی
 • حمام آب
 • حمام آب
 • حمام فراصوت
 • خوانشگر الایزا
 • دما و رطوبت سنج
 • دما و رطوبت سنج
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر شیر
 • سیستم مکان ‌یاب جهانی(GPS)
 • شیکر
 • شیکر
 • شیکر
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کشنده میکرو پیپت
 • کلرسنج
 • نورسنج شعله‌ای 
 • نورسنج شعله‌ای 
 • هات‌پلیت
 • هات‌پلیت
 • هضم کجلدال
 • هضم کجلدال
 • هود شیمیایی
 • هود شیمیایی
 • هود لامینار
 • هود لامینار
 • هود لامینار
 • هود لامینار
 • هود لامینار
 • یخچال
 • یخچال
 • یخچال
 • یخچال
 • یخچال
 • یخچال فریزر
 • یخچال فریزر