مجموعه آزمایشگاه ها
 • عضو قطعی
 • فارس شیراز ,
 • مدیر آزمایشگاه : یونس مهدیزاده
 • رابط آزمایشگاه : سحر مهدی زاده
 • تلفن : ۰۷۱۳۲۲۷۴۵۳۰
 • نمابر : ۰۷۱۳۲۲۵۱۵۷۹
 • parhamgostar@yahoo.com
نشانی آزمایشگاه : استان فارس، شیراز-خیابان حر، کوچه ۱- پلاک ۵ ،ساختمان پرهام،
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • آون
 • آون
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • استخراج گر سوکسله
 • الک لرزان
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه‌گیر میزان کلروفیل
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • بورت دیجیتالی
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • تقطیر دستی
 • تقطیر دستی
 • حمام آب
 • حمام آب
 • حمام فراصوت
 • خوانشگر الایزا
 • دما و رطوبت سنج
 • دما و رطوبت سنج
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر شیر
 • سیستم مکان ‌یاب جهانی
 • شیکر
 • شیکر
 • شیکر
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا 
 • کشنده میکرو پیپت
 • کلرسنج
 • نورسنج شعله‌ای 
 • نورسنج شعله‌ای 
 • هات‌پلیت
 • هات‌پلیت
 • هضم کجلدال
 • هضم کجلدال
 • هود شیمیایی
 • هود شیمیایی
 • هود لامینار
 • هود لامینار
 • هود لامینار
 • هود لامینار
 • هود لامینار
 • یخچال
 • یخچال
 • یخچال
 • یخچال
 • یخچال
 • یخچال فریزر
 • یخچال فریزر