مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • عضو قطعی
 • خوزستان اهواز ,
 • مدیر آزمایشگاه : ایرج کاظمی نژاد
 • رابط آزمایشگاه : ندا میرزایی
 • تلفن : ۰۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
 • نمابر : ۰۶۱۳۳۳۴۳۷۷۸
 • http://www.kamyarlab.ir
 • Kamyarfanavar@gmail.com
زمینه های تخصصی : آنالیز بکمی و کیفیاقیمانده سموم کشاورزی آنالیزکمی و کیفی آفلاتوکسین B,G آنالیزکمی و کیفی مایکوتوکسین (اکراتوکسین A، زیرالنون و داکسی نیوالنون) آنالیز کمی و کیفی افزودنی ها(نگهدارنده ها، شیرین کننده ها و رنگهای مصنوعی) آنالیز ناتامایسین ، سوربات و بنزوات، مواد شوینده و سفیدکننده، استرولها، اسیدچرب در لبنیات آزمونهای فیزیکوشیمیایی در موادغذایی
نشانی آزمایشگاه : خوزستان، اهواز، گلستان، خیابان فروردین بین آذر و دی پلاک 263 مجتمع مجد واحد 8
نشانی دفتر : اهواز- کوی گلستان خیابان فروردین بین آذر و دی مجتمع مجد پلاک 263 طبقه 4 واحد8
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • ترازوی حساس
 • سانتریفیوژ
 • شیکر
 • شیکر
 • کروماتوگراف گازی (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا  (HPLC )
 • کوره الکتریکی
 • مخلوط کن
 • مخلوط کن
 • نمونه بردار خودکار کروماتوگرافی گازی
نام انگلیسی : Sensitive Scale Balance
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
وزن gr 0/0001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
وزن کردن مواد شیمیایی جهت تهیه جاذبهای پاکسازی و بافر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ندا میرزایی كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
زهرا آفرین آباده كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
معصومه شاه پوری كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دو فازی کردن دور بر دقیقه 100
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جداکردن فاز آلی استخراجی از بافت نمونه توسط آزمايشگاه -
جداکردن بخش چربی از بافت نمونه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
تبسم معمارپور كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
زهرا آفرین آباده كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
نام انگلیسی : Shaker
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مخلوط کردن دور بر دقیقه 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همگن کردن محلول استخراج شده توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
تبسم معمارپور كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
نام انگلیسی : Shaker
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مخلوط و همگن مواد دور بر دقیقه 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
حل کردن حلال استخراجی با نمونه مورد نظر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا آفرین آباده كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
نام انگلیسی : Gas Chromatograph
نام اختصاری : GC
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ندا میرزایی كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
نام انگلیسی : Gas Chromatograph-Mass Spectrometr 
نام اختصاری : GC-MS 
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت ppb 0/001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری باقیمانده سموم کشاورزی در محصولات کشاورزی توسط آزمايشگاه ۴,۲۵۰,۰۰۰
اندازه گیری سموم کلره و فسفره در خاک به همراه آماده سازی آن توسط آزمايشگاه ۴,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ندا میرزایی كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
زهرا آفرین آباده كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
نام اختصاری : HPLC 
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت ppb 0/005
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری آفلاتوکسین های b,g در مواد غذایی توسط آزمايشگاه ۱,۰۸۰,۰۰۰
اندازه گیری اکراتوکسین A در مواد غذایی توسط آزمايشگاه ۹۹۳,۶۰۰
اندازه گیری زیرالنون در مواد غذایی توسط آزمايشگاه ۱,۰۸۰,۰۰۰
انداز ه گیری داکسی نیوالنول در مواد غذایی توسط آزمايشگاه ۱,۱۶۶,۴۰۰
اندازه گیری آفلاتوکسین M1 در لبنیات توسط آزمايشگاه ۱,۲۹۶,۰۰۰
اندازه گیری نگهدارنده ها در مواد غذایی توسط آزمايشگاه ۲,۸۵۱,۲۰۰
اندازه گیری شیرین کننده ها در مواد غذایی توسط آزمايشگاه ۱,۲۹۶,۰۰۰
اندازه گیری ترکیبات نفتی PAHs در خاک و آب توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
آماده سازی نمونه آب و خاک جهت آزمون PAHs توسط آزمايشگاه ۱,۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعت اداری و روزهای تعطیل نیز آمادگی ارائه خدمات را دارد.
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعت اداری و روزهای تعطیل نیز آمادگی ارائه خدمات را دارد.
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعت اداری و روزهای تعطیل نیز آمادگی ارائه خدمات را دارد.
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعت اداری و روزهای تعطیل نیز آمادگی ارائه خدمات را دارد.
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعت اداری و روزهای تعطیل نیز آمادگی ارائه خدمات را دارد.
پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعت اداری و روزهای تعطیل نیز آمادگی ارائه خدمات را دارد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ندا میرزایی كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
تبسم معمارپور كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
زهرا آفرین آباده كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما Transmittance(T%) 1C
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری خاکستر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰ ۱۵:۰ -
یکشنبه ۰۸:۰ ۱۵:۰ -
دوشنبه ۰۸:۰ ۱۵:۰ -
سه شنبه ۰۸:۰ ۱۵:۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰ ۱۵:۰ -
پنج شنبه ۰۸:۰ ۱۴:۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ندا میرزایی كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
تبسم معمارپور كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
معصومه شاه پوری كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
نام انگلیسی : Mixer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مخلوط کردن دور بر دقیقه 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خرد و اسیاب کردن نمونه موردنظر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا آفرین آباده كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
نام انگلیسی : Mixer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
همگن کردن دور بر دقیقه 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خرد و آسیاب کردن نمونه موردنظر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ شرکت در صورت لزوم در خارج از ساعات کاری و روزهای تعطیل آمادگی ارائه خدمات را دارد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ندا میرزایی كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
زهرا آفرین آباده كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
نام انگلیسی : Gas Chromatography Autosampler
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تزریق به دستگاه ml ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تزریق نمونه به دستگاه GC-MS در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
پنج شنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ندا میرزایی كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹
زهرا آفرین آباده كارشناس ۶۱۳۳۳۴۳۲۲۹