مجموعه آزمایشکاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۱
  • غیر عضو
  • البرز کرج ,
  • مدیر آزمایشگاه : سید حسین موسوی
  • رابط آزمایشگاه : رضا آذربایجانی
  • تلفن : ۰۲۶۳۲۵۱۶۵۲۴
  • نمابر : ۰۲۱۴۳۸۵۸۴۱۹
  • http://www.topazgene.com
  • info@topazgene.com
زمینه های تخصصی : زیست فناوری و بیوانفورماتیک
نشانی آزمایشگاه : کرج ،میدان امام حسین (ع)،درب جنوب پردیس کشاورزی و منابع
نشانی دفتر : کرج ،میدان امام حسین (ع)،درب جنوب پردیس کشاورزی و منابع
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
  • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان (RT-PCR)
نام انگلیسی : Real Time Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : RT-PCR
زمینه های کاربردی : بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تکثر یافتگی DNA Absorbance 1 nm
تکثیر اشتباهی مثبت درجه سانتیگراد 0.1
تکثیر اشتباهی مثبت bp( واحد بازی) 10
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی بیان ژن نمونه های زیستی توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سید حسین موسوی كارشناس -