مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۸۳
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : شیلا صفاییان
 • رابط آزمایشگاه : شیلا صفاییان
 • تلفن : ۰۲۱۶۶۴۶۰۹۷۱
 • نمابر : ۰۲۱۶۶۴۹۳۱۱۷
 • razilab_2009@yahoo.com
زمینه های تخصصی : میکروبیولوژی عمومی و تخصصی کارای محصولات نانو فلزات سنگین(سم شناسی) شیمی عمومی
نشانی آزمایشگاه : تهران . خیابان انقلاب . خیابان ابوریحان . لبافی نژاد . کوچه نوساز پلاک 7 زنگ 4
نشانی دفتر : تهران . خیابان انقلاب . خیابان ابوریحان . لبافی نژاد . کوچه نوساز پلاک 7 زنگ 4
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آون
 • اتوکلاو
 • الک لرزان
 • انکوباتور یخچالدار
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام آب
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • لرزاننده اوربیتالی
 • میکروسکوپ نوری (OM)
 • هضم کننده
 • هود لامینار
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری رطوبت درصد 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازگیری رطوبت توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۲ -
یکشنبه ۸ ۱۲ -
دوشنبه ۸ ۱۲ -
سه شنبه ۸ ۱۲ -
چهارشنبه ۸ ۱۲ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
نام انگلیسی : Autoclave
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سترون کردن Pg 0.0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل کردن محیط کشت توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۲ -
یکشنبه ۸ ۱۲ -
دوشنبه ۸ ۱۲ -
سه شنبه ۸ ۱۲ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
نام انگلیسی : Vibratory Sieve Shaker
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه ذرات آرد درصد 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازگیری ذرات توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۲ -
یکشنبه ۸ ۱۲ -
دوشنبه ۸ ۱۲ -
سه شنبه ۸ ۱۲ -
چهارشنبه ۸ ۱۲ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سپیده خلیلی كارشناس ۶۶۴۶۰۹۷۱
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
نام انگلیسی : Refrigerated Incubator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
گرمخانه گذاری درصد 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
گرمخانه گداری کنسرو ها توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۲ -
یکشنبه ۸ ۱۲ -
دوشنبه ۸ ۱۲ -
سه شنبه ۸ ۱۲ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
نام انگلیسی : Rotary Evaporator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پراکسید روغن mg 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون پراکسید در روغنها توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ صبح ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سپیده خلیلی كارشناس ۶۶۴۶۰۹۷۱
نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
توزین با دقت 0.0001 گرم 0.0001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت توزین با حساسیت بالا (خاکستر ) توسط آزمايشگاه ۳۳۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۲ -
یکشنبه ۸ ۱۲ -
دوشنبه ۸ ۱۲ -
سه شنبه ۸ ۱۲ -
چهارشنبه ۸ ۱۲ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سپیده خلیلی كارشناس ۶۶۴۶۰۹۷۱
نام انگلیسی : Water Bath
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بن ماری درجه سانتیگراد 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بن ماری توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۲ -
یکشنبه ۸ ۱۲ -
دوشنبه ۸ ۱۲ -
سه شنبه ۸ ۱۲ -
چهارشنبه ۸ ۱۲ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سرب ppm-ppb 0.01
قلع ppm 0.01
کادمیوم ppm-ppb 0.01
ارسنیک ppm-ppb 0.01
مس ppm-ppb 0.01
آهن ppm-ppb 0.01
روی ppm-ppb 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کلیه مواد غذایی -آب ، بهداشتی آرایشی، رسوب توسط آزمايشگاه ۵۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۲ -
یکشنبه ۸ ۱۲ -
دوشنبه ۸ ۱۲ -
سه شنبه ۸ ۱۲ -
چهارشنبه ۸ ۱۲ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سپیده خلیلی كارشناس ۶۶۴۶۰۹۷۱
نام انگلیسی : Orbital Shaker
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مخلوط دور بر دقیقه 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مخلوط توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۲ -
یکشنبه ۸ ۱۲ -
دوشنبه ۸ ۱۲ -
سه شنبه ۸ ۱۲ -
چهارشنبه ۸ ۱۲ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
نام انگلیسی : Optical Microscope
نام اختصاری : OM
زمینه های کاربردی : علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

ندارد

توضیحات :

آزمون ضد باکتری محصولات نساجی نانو طبق روش استاندارد انجام می شود .

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
خواص انتی باکتریال نمونه جوراب گرم 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خواص آنتی باکتریال توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۲ -
دوشنبه ۸ ۱۲ -
سه شنبه ۸ ۱۲ -
چهارشنبه ۸ ۱۲ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سپیده خلیلی كارشناس ۶۶۴۶۰۹۷۱
نام انگلیسی : Digester
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازگیری پروتئین ------ 0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
پروتئین توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۲ -
یکشنبه ۸ ۱۲ -
دوشنبه ۸ ۱۲ -
سه شنبه ۸ ۱۲ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
نام انگلیسی : Laminar hood
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کشت میکروبی توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۲ -
یکشنبه ۸ ۱۲ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶