مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۷۱
 • عضو قطعی
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمدباقر پورزرگر
 • رابط آزمایشگاه : لیلا یزدانی
 • تلفن : ۰۳۱-۳۶۲۵۹۳۹۴
 • نمابر : +۹۸-۳۱-۳۶۲۷۴۰۳۳
 • http://www.azmouneh.com
 • info@azmouneh.com
زمینه های تخصصی : خدمات آزمایشگاهی ژئو تکنیک -بازرسی فنی - جوش - خوردگی -متالورژی - مقاومت مصالح -کالیبراسیون - مشاوره و آموزش
نشانی آزمایشگاه : اصفهان- فولادشهر- محله ب7-جنب مخابرات ساختمان آزمونه فولاد
نشانی دفتر : خیابان حکیم نظامی،ابتدایی خیابان محتشم کاشانی،پلاک ۱۱۰
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون جریان گردابی پالسی (PEC)(PEC)
 • آزمون سایش تابر
 • آزمون سایشی لس آنجلس
 • آزمون سختی
 • آزمون سختی سنجی عمومی
 • آزمون سختی شور آ
 • آزمون سختی شور د
 • آزمون ضربه
 • آزمون ضربه آیزود و شارپی
 • آزمون کشش
 • آزمون کشش
 • آزمون کشش
 • آزمون کشش
 • آزمون کشش
 • آزمون مقاومت به ضربه
 • آزمون مقاومت سایشی
 • آزمون مقاومت سایشی چرغ پهن
 • آزمون مقاومت فشاری محصور نشده خاک
 • آزمون میکروسختی
 • اتوکلاو
 • ارتعاش سنج
 • ارتعاش سنج
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر درصد هوای بتن
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر نفوذ پذیری
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • اندازه گیری نفوذپذیری آب
 • اندازه‌گیری نقطه نرمی(Vicat)
 • اندازه‌گیری نقطه نرمی(Vicat)
 • اندزه گیر استحکام
 • برش مستقیم
 • برش مستقیم
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • ترازوی حساس
 • ترک خوردگی هیدروژنی(HIC)
 • تشعشع سنج
 • تشعشع سنج
 • تشعشع سنج
 • جک بتن شکن
 • چکش اشمیت
 • حفاری
 • حفاری
 • حفاری
 • حفاری
 • حفاری
 • حفاری
 • حفاری
 • حفاری
 • حفاری
 • حفاری
 • حفاری
 • حفاری
 • خمش سرد
 • دانهول
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی(UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی(UTM)
 • دماسنج
 • دماسنج مادون قرمز
 • دوربین رادیوگرافی پرتو ایکس
 • دوربین رادیوگرافی پرتو گاما
 • دوربین رادیوگرافی پرتو گاما
 • دوربین رادیوگرافی پرتو گاما
 • دیلاتومتر(DIL)
 • دیلاتومتر(DIL)
 • دیلاتومتر(DIL)
 • سنجشگر دود
 • سه محوری
 • ضخامت سنج
 • ضخامت سنج
 • ضخامت سنج فراصوت
 • ضخامت سنج فراصوت
 • ضخامت سنج فراصوت
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • عیب یاب فراصوت
 • عیب یاب فراصوت
 • فشارسنج شاره ای
 • کرالر رادیوگرافی پرتو ایکس
 • کلرسنج
 • کوانتومتر
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • کولیس دیجیتالی
 • کولیس دیجیتالی
 • گشتاورسنج
 • مانت گرم
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکرومتر
 • میکرومتر
 • میلگرد یاب
 • نورسنج شعله‌ای 
 • یوک مغناطیسی
 • یوک مغناطیسی
 • یوک مغناطیسی