آزمایشگاه شیمی دانشگاه سمنان
سال تاسیس : ۱۳۸۲
 • عضو قطعی
 • سمنان سمنان ,
 • مدیر آزمایشگاه : علیرضا اصغری
 • رابط آزمایشگاه : معصومه ولایتی
 • تلفن : ۰۲۳۳۱۵۳۳۱۸۲
 • نمابر : ۰۲۳۳۱۵۳۳۱۸۲
 • http://www.chem.semnan.ac.ir
 • aasghari@semnan.ac.ir
زمینه های تخصصی : آنالیز نمونه های شیمیایی
نشانی آزمایشگاه : سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان ، روبروی پارک سوکان ، پردیس شماره یک دانشگاه سمنان ، دانشکده شیمی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • سنجشگر حرارتی هم زمان (STA)(STA)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)