مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : ناصر باقری فروزان
 • رابط آزمایشگاه : محبوبه علوی دانا
 • تلفن : ۰۲۱۴۴۰۲۲۵۶۷
 • نمابر : ۰۲۱۴۴۰۵۱۶۹۰
 • http://www.mohitepaak.com
 • mohitepaak@yahoo.com
زمینه های تخصصی : آنالیز میکروبی،فیزیکی و شیمیایی آب، پساب و خاک آندازه گیری گازهای آلاینده خودرو،دودکش اندازه گیری ذرات غبار و صدا مدیریت پسماند تست بیولوژیک دستگاههای امحاء پسماند های عفونی(باکتری های باسیلوس سوبتیلیس و استئاروترموفیلوس) اندازه گیری فلزات سنگین اندازه گیری BTEX و هیدروکربن های نفتی
نشانی آزمایشگاه : تهران ، بلوار فردوس ، تقاطع خ ابراهیمی جنوبی ، پلاک 32 ، طبقه 4، واحد 15
نشانی دفتر : تهران ، بلوار فردوس ، تقاطع خ ابراهیمی جنوبی ، پلاک 32 ، طبقه 4، واحد
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون انعقاد
 • اتوکلاو
 • اندازه گیر اکسیژن محلول
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور 
 • ترازوی حساس
 • حمام آب
 • سنجشگر کیفیت هوا
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • کدورت سنج
 • کروماتوگراف گازی
 • کوره الکتریکی
 • نمایشگر ذرات گردوغبار محیطی
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی